0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Tag

Chi tiết Điều 281 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017

Điều 281 Bộ luật Hình sự quy định về tội vi phạm quy định về duy tu, sửa chữa, quản lý công trình…

“Điều 281. Tội vi phạm quy định về duy tu, sửa chữa, quản lý công trình giao thông  1. Người nào có trách nhiệm trong việc duy tu, sửa chữa, quản lý công trình giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường không mà có một trong các hành…