0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Tag

Chi tiết Điều 280 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017

Điều 280 Bộ luật Hình sự quy định về tội điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển…

Điều 280. Tội điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển tàu bay  1. Người nào điều động hoặc giao cho người không có giấy phép người lái tàu bay hoặc không đủ các điều kiện khác theo quy định của pháp luật điều…