0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Tag

Chi tiết Điều 195 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017

Điều 195 Bộ luật Hình sự quy định về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi,…

Điều 195. Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, giống vật nuôi Người nào sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y,…