0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Thông tư số 182/2011/TT-BTC quy định mức phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y tâm thần có hiệu lực 01/02/2012

Văn phòng luật sư Dragon(www.lawfirm.vn) – Ngày 15/12/2011, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 15/12/2011, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 182/2011/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y tâm thần.

Đối tượng nộp phí theo quy định tại Thông tư này là cơ quan tiến hành tố tụng trung cầu giám định là đối tượng nộp phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y tâm thần đối với các vụ án hình sự; cá nhân, cơ quan và tổ chức đề nghị trưng cầu giám định đối với các vụ việc dân sự, hành chính.

Mức thu phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y tâm thần được quy định cụ

thể là: Giám định nội trú 11,8 triệu đồng/trường hợp; giám định tại phòng khám là 3,35 triệu đồng/trường hợp; giám định tại chỗ là 4,46 triệu đồng/trường hợp; giám định tại hội đồng xét xử là 4,12 triệu đồng/trường hợp và giám định vắng mặt có mức phí là 2,7 triệu đồng/trường hợp.

Người đề nghị trưng cầu giám định là thương binh; thân nhân liệt sĩ; người bị nhiễm chất độc da cam; người nghèo; người già cô đơn, không nơi nương tựa; trẻ em mồ côi, khuyết tật không phải nộp chi phí giám định tư pháp.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2012

CÔNG TY LUẬT DRAGON TẠI HÀ NỘI