0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Nghị định 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 Rút ngắn thời gian làm thủ tục đăng ký kết hôn

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DRAGON –WWW.VANPHONGLUATSU.COM.VN

RÚT NGẮN THỜI GIAN LÀM THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

Chính phủ ban hành Nghị định 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực, trong đó bổ sung quy định hồ sơ đăng ký hộ tịch gửi qua hệ thống bưu chính; rút ngắn thời gian làm thủ tục đăng ký kết hôn từ 05 ngày xuống còn 03 ngày.

Cụ thể, trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, nếu xét thấy hai bên nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình, thì UBND cấp xã đăng ký kết hôn cho hai bên nam, nữ. Trong trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 05 ngày.

Khi đăng ký hộ tịch, nếu cán bộ Tư pháp hộ tịch xã, phường, thị trấn hoặc cán bộ Tư pháp của Phòng Tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc cán bộ hộ tịch của Sở Tư, thì yêu cầu xuất trình 02 loại giấy tờ sau đây để kiểm tra: Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đi đăng ký hộ tịch để xác định về cá nhân người đó; Sổ hộ khẩu, Sổ đăng ký tạm trú; Thẻ thường trú, Thẻ tạm trú hoặc Chứng nhận tạm trú để làm căn cứ xác định thẩm quyền đăng ký hộ tịch theo quy định.

Trong trường hợp hồ sơ đăng ký hộ tịch được gửi qua hệ thống bưu chính, thì các giấy tờ quy định nêu trên phải là bản sao có chứng thực; trường hợp trực tiếp nộp hồ sơ thì nộp bản sao các giấy tờ nêu trên, kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực.

Các sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/04/2012.

Tải văn luật –  Nghị định 06/2012/NĐ-CP

CÔNG TY LUẬT DRAGON

Luật sư Nguyễn Minh Long