0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Luật sư Văn phòng luật Dragon tư vấn Luật thừa kế

Luật sư Văn phòng luật Dragon tư vấn Luật thừa kế


Xin chào CÔNG TY LUẬT DRAGON!

Tôi muốn công ty luật tư vấn cho tôi một việc như sau:

Gia đình tôi có 5 anh chị em, bố mẹ tôi đã mất năm 2003 và để lại mảnh đất 2000m2, hiện nay anh trai thứ 2 của  tôi đang ở trên mảnh đất đó là 300m2, anh trai cả tôi sở hữu 1700m2. Năm 2004 anh trai cả tôi viết một lá đơn có đề nghị 4 anh, chị em chúng tôi ký để chuyển tên bìa đỏ từ tên bố tôi sang tên anh trai cả tôi. Vậy bây giờ 3 chị em gái tôi có được hưởng thừa kế không? Nếu được hưởng thừa kế thì chị em tôi phải làm gì?

Luật sư Dragon  trả lời :

Trường hợp bố mẹ bạn chết có để lại di chúc và di chúc hợp pháp thì di sản thừa kế được phân chia theo như ý nguyện của bố mẹ bạn thể hiện trong di chúc.

Trường hợp bố mẹ bạn chết không để lại di chúc hoặc di chúc không hợp pháp thì di sản thừa kế được phân chia theo quy định của pháp luật. Theo đó mảnh đất được chia đều cho 5 anh chị em (trường hợp gia đình bạn còn ông nội, bà nội thì di sản thừa kế được chia đều cho 5 anh chị em bạn và ông nội, bà nội). Vì bạn không nói rõ 4 anh, chị em bạn đã ký vào đơn đề nghị của anh trai cả của bạn hay chưa nên tôi chia thành hai trường hợp như sau:

–  Trường hợp thứ nhất: 4 anh, chị em bạn đã ký vào đơn đề nghị đồng ý chuyển từ tên bố sang tên anh trai cả trên bìa đỏ và anh trai cả của bạn đã hoàn tất thủ tục sang tên theo quy định của pháp luật. Như vậy đồng nghĩa với việc 4 anh, chị em bạn đã đồng ý để người anh trai cả hưởng toàn bộ di sản thừa kế và người anh trai cả là chủ sở hữu hợp pháp mảnh đất đó.

–  Trường hợp thứ hai: 4 anh, chị em bạn chưa ký vào đơn đề nghị và nay xảy ra tranh chấp thì bạn có quyền làm đơn yêu cầu Tòa án nhân dân cấp huyện nơi có mảnh đất giải quyết tranh chấp và phân chia di sản thừa kế theo quy định của pháp luật.

CÔNG TY LUẬT DRAGON