0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Luật sư tư vấn trình tự thủ cấp xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

DỊCH VỤ LUẬT SƯ (WWW.VANPHONGLUATSU.COM.VN)- HỒ SƠ VÀ TRÌNH TỰ THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ

  1. Hồ sơ:

–          ĐKKD của công ty

–          Đơn xin cấp phép

–          Danh sách cán bộ nhân viên

–          Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu phụ trách kinh doanh lữ hành

–          Xác nhận thời gian công tác của người đứng đầu

–          HĐ lao động với các hướng dẫn viên

–          Thẻ hướng dẫn viên quốc tế

–          Giấy xác nhận kỹ quỹ

–          Chương trình du lịch (inbout, outbout, nội địa)

–          Danh sách trang thiết bị văn phòng

  1. Thủ tục

–          Nộp 2 bộ hồ sơ tại Sở VHTTDL

–          Chờ thẩm định của Sở VHTTDL, kết quả là công văn đã thẩm định đủ điều kiện cấp phép (Thời gian 10 ngày làm việc)

–          Nộp 01 bộ hồ sơ + Công văn tại Tổng cục Du lịch

–          Nộp lệ phí qua ngân hàng

–          Lấy giấy phép.

=====================

Văn phòng luật sư Dragon cung cấp các văn bản liên quan đến thủ tục cấp phép

1.  Hồ sơ về trình tự thủ tục xin cấp phép

2. Mẫu giấy phép

3. Nghị Định 92/2007/NĐ-CP

4. Thông tư 89/2008/TT-BVHTTDL

5 Thông tư 03/2002