0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Điều kiện kinh doanh dược liệu theo thông tư số 03 năm 2016

Luật sư Hà Nội: Cung cấp thông tư số 03/2016/TT-BYT quy định các cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ và dịch vụ bảo quản dược liệu phải được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc có phạm vi kinh doanh dược liệu.

Ngoài ra, các cơ sở kinh doanh dược liệu còn phải đáp ứng một số điều kiện khác. Cụ thể, với cơ sở bán lẻ dược liệu, phải có địa điểm cố định, diện tích tối thiểu 25m2, riêng biệt; có khu vực trưng bày, khu vực bảo quản dược liệu; có thiết bị để bảo quản thuốc tránh được các ảnh hưởng bất lợi của môi trường; có đủ nhân viên trình độ phù hợp với công việc được giao, trong đó có ít nhất 01 người có trình độ từ dược tá trở lên; nhân viên phải được thường xuyên đào tạo, tập huấn chuyên môn…

Với cơ sở nhập khẩu dược liệu, phải đạt các nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”; trường hợp chưa đủ điều kiện nhập khẩu trực tiếp phải ký kết hợp đồng ủy thác nhập khẩu với cơ sở có đủ điều kiện và tên cơ sở ủy thác nhập khẩu phải được thể hiện trên đơn hàng nhập khẩu…

Thông tư này có hiệu lực  từ ngày 06/03/2016 xem tại đây:

https://www.vanphongluatsu.com.vn/thong-tu-so-032016tt-byt-quy-dinh-ve-hoat-dong-kinh-doanh-duoc-lieu/

Luật sư tại Hà Nội tư vấn về điều kiện kinh doanh của Doanh Nghiệp

 

Liên hệ: 1900. 599. 979