0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Luật sư tư vấn: Giấy ủy quyền thừa kế

Câu hỏi: Giấy ủy quyền thừa kế

Kính thưa luật sư, tối qua, tôi có gọi phone cho luật sư nhờ tư vấn về việc không nhận tài sản theo di chúc và cũng không nhận thừa kế theo pháp luật. Tất cả đều đã làm giấy tặng cho tài sản cho em gái tôi, để chuyển tên từ mẹ tôi qua em gái tôi, vì mẹ tôi đã mất được 6 năm rồi. Mục đích để làm nhà từ đường, sửa chữa lại cho tiện nghi vì nhà đã 30 năm , đồng thời để con cháu ở nước ngoài về có chỗ ở.

Tôi không hiểu tại sao phải làm thêm giấy ủy quyền: Bên A là bên nhận di sản thừa kế theo pháp luật, ủy quyền cho bên B được quyền lập văn bản, ký tên trên các giấy tờ liên quan, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Tôi thiết nghĩ tất cả đã ký tặng cho em gái tôi phần thừa kế theo pháp luật, thì em gái tôi là người sẽ hoàn tất các thủ tục sau cùng. Tại sao lại có thêm giấy ủy quyền?

Thay mặt Công ty Luật Dragon, Ban tư vấn xin trả lời Qúy Khách như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

– Điều 467 Bộ luật dân sự 2005 quy định về tặng cho bất động sản:

1. Tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký, nếu theo quy định của pháp luật bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu.

2. Hợp đồng tặng cho bất động sản có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký; nếu bất động sản không phải đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm chuyển giao tài sản.

– Điều 642 Bộ luật dân sự 2005 quy định về quyền từ chối nhận di sản:

1. Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

2. Việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản; người từ chối phải báo cho những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản, cơ quan công chứng hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có địa điểm mở thừa kế về việc từ chối nhận di sản.

3. Thời hạn từ chối nhận di sản là sáu tháng, kể từ ngày mở thừa kế. Sau sáu tháng kể từ ngày mở thừa kế nếu không có từ chối nhận di sản thì được coi là đồng ý nhận di sản.

2. Ý kiến tư vấn:

Theo quy định của pháp  luật đã nêu ở trên, việc anh từ chối nhận di sản cũng như việc anh tặng cho tài sản cho em gái nếu không được lập thành văn bản và có công chứng, chứng thực thì phần tài sản thừa kế theo pháp luật vẫn thuộc quyền sở hữu của anh. Như vậy, em gái anh phải được sự ủy quyền của anh khi thực hiện các giao dịch liên quan đến phần tài sản đó.

Đề nghị anh chị bổ sung thêm thông tin hoặc trực tiếp liên hệ với Chúng tôi để được tư vấn cụ thể và chi tiết.

CÔNG TY LUẬT DRAGON