0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Luật sư Hà Nội tư vấn thủ tục cấp phép xây dựng

Kính gửi Công ty luật Dragon, chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực vực xây dựng và cũng là một đơn vị chuyên tư vấn về các thủ tục cấp phép xây dựng cho các cá nhân và tổ chức đóng trên địa bàn Hà Nội, Vì liên quan đến văn bản luật rất nhiều, nên chúng tôi gửi câu hỏi tới Luật sư tư vấn trực tuyến, thời gian sắp tới về văn bản mới liên quan đến thủ tục cấp phép hay lệ phí trong hoạt động xây dựng..

Mong sự hồi âm của các tư vấn luật trực tuyến, Trân trọng cảm ơn văn phòng luật sư Dragon.

Qua yêu cầu của bạn, ban tư vấn luật online trả lời trực tuyến cho bạn như sau;

Vì câu hỏi của bạn tới Văn phòng luật sư chung chung nên chúng tôi không biết bạn cần văn bản luật nào, hay bạn đang cần tìm hiểu về lệ phí giấy phép trong xây dựng.

Theo nguồn tin văn phòng luật sư tại Hà Nội nhận được không biết có đúng 1 phần ý của bạn cần tìm hay không;

Kể từ ngày 30/8/2014 tại địa bàn Hà Nội sẽ tăng lệ phí cấp phép xây dựng

Lệ phí cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn TP. Hà Nội tăng đồng loạt từ ngày 30/08/2014 là nội dung quy định tại Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 20/08/2014 của UBND TP. Hà Nội về việc thu lệ phí cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn TP. Hà Nội.

Theo Quyết định này, chủ đầu tư các công trình xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa lớn, trùng tu, tôn tạo khi được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng phải nộp lệ phí cấp phép theo mức mới từ ngày 30/08, cụ thể: 75.000 đồng/giấy phép đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ; 150.000 đồng/giấy phép đối với các công trình khác và 15.000 đồng/lần gia hạn Giấy phép xây dựng (mức  thu theo quy định hiện hành lần lượt là 50.000 đồng/giấy phép; 100.000 đồng/giấy phép và 10.000 đồng/giấy phép).

Đặc biệt, trong năm 2014, đơn vị thu lệ phí chỉ phải nộp vào ngân sách Nhà nước 50% số tiền thu được; từ ngày 01/01/2015 trở đi, phải nộp 100% số lệ phí thu được vào ngân sách Nhà nước; các khoản chi phí liên quan đến công tác thu lệ phí được ngân sách Nhà nước cấp theo dự toán được duyệt hàng năm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/08/2014.

Trích từ nguồn văn bản luật Việt nam

Công ty luật tại Hà Nội

Luật sư Nguyễn Minh Long