0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Luật sư hà nội tư vấn hình sự trong vụ án đánh bạc

Kính chào luật sư Nguyễn Minh Long, Công ty luật tại Hà Nội

Em có người nhà đi chơi cờ bạc dưới hình thức xóc đĩa. Trên chiếu có khoảng 10 triệu, trong người không có tiền bị công an bắt và khép vào điều 248 BLHS. Nhưng trước đó, vào năm 2008 cũng đã bị về tội danh này rồi và bị xử 6 tháng án treo. Em có đọc qua điều 248 BLHS nói tái phạm nguy hiểm thì bị phạt tù từ 2 đến 7 năm. Theo em hiểu cái từ tái phạm nguy hiểm là tái phạm mà phải nguy hiểm thì mới bị như vậy. Liệu theo luật sư người nhà em có bị khép vào mức tái phạm nguy hiểm không thưa luật sư?

Xin cảm ơn văn phòng luật sư!

============================================

Ban tư vấn Công ty luật Dragon xin trả lời quý khách hàng như sau:

Căn cứ pháp lý: Điu 248 B Lut Hình s năm 1999, sa đi b sung năm 2009 v Ti đánh bc : “1. Người nào đánh bc trái phép dưới bt kỳ hình thc nào được thua bng tin hay hin vt có giá tr t hai triu đng đến dưới năm mươi triu đng hoc dưới hai triu đng nhưng đã b kết án v ti này hoc ti quy đnh ti Điu 249 ca B lut này, chưa được xóa án tích mà còn vi phm, thì b pht tin t năm triu đng đến năm mươi triu đng, ci to không giam gi đến ba năm hoc pht tù t ba tháng đến ba năm.
2. Ph
m ti thuc mt trong các trường hp sau đây, thì b pht tù t hai năm đến by năm:

a) Có tính cht chuyên nghip;

b) Tin hoc hin vt dùng đánh bc có giá tr t năm mươi triu đng tr lên;

c) Tái phm nguy him.
3. Ng
ười phm ti còn có th b pht tin t ba triu đng đến ba mươi triu đng.

Trong trường hợp này thì người nhà của bạn bị bắt tại chiếu bạc với tổng số tiền là 10 triệu đồng; và là là lần thứ hai phạm tội. Tuy nhiên, do người nhà bạn phạm tội đánh bạc vào năm 2008 và bị xử 6 tháng án treo, cho nên đến thời điểm hiện tại (tức là năm 2013) người này đã được đương nhiên  xóa án tích. Căn cứ điểm a khoản 2, Điều  64 Bộ Luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 về Đương nhiên xóa án tích đi vi: Người bị kết án không phải về các tội quy định tại Chương XI và Chương XXIV của BLHS, nếu từ khi chấp hành xong bản án hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành bản án người đó không phạm tội mới trong thời hạn sau đây:  Mt năm trong trường hp b pht cnh cáo, pht tin, ci to không giam gi hoc pht tù cho hưởng án treo;

Bên cạnh đó, căn cứ điều Điều 63 Bộ luật Hình sự năm 1999, đã được sửa đổi bổ sung năm 2009 về xoá án tích: “Người b kết án được xoá án tích theo quy đnh ti các điu t Điu 64 đến Điu 67 ca B lut này. Người được xoá án tích coi như chưa b kết án và được Toà án cp giy chng nhn

Như vậy, lần thứ hai phạm tội này, người nhà của bạn sẽ chỉ bị xử phạt về tội đánh bạc thông thường, vì lần phạm tội trước đã được đương nhiên xóa án tích.

Giả sử, nếu người nhà bạn chưa được xóa án tích thì cũng không bị khép vào mức “tái phạm nguy hiểm”. Bởi vì căn cứ điểm c, điểm d Điều 1, Nghị quyết số 01/2010 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao ngày 22/10/2010 hướng dẫn áp dụng một số quy định tại điều 248 và Điều 249 của Bộ luật hình sự:

c) Trường hp đánh bc t hai ln tr lên mà tng s tin, giá tr hin vt dùng đánh bc ca tng ln đánh bc bng hoc trên mc ti thiu đ truy cu trách nhim hình s (t 2.000.000 đng tr lên) thì người đánh bc phi b truy cu trách nhim hình s v ti đánh bc vi tình tiết tăng nng “phm ti nhiu ln” quy đnh ti đim g khon 1 Điu 48 ca B lut hình s;

d) Trường hp đánh bc t năm ln tr lên mà tng s tin, giá tr hin vt dùng đánh bc ca tng ln đánh bc bng hoc trên mc ti thiu đ truy cu trách nhim hình s (t 2.000.000 đng tr lên) và ly tin, hin vt do đánh bc mà có làm ngun sng chính thì người đánh bc phi b truy cu trách nhim hình s v ti đánh bc vi tình tiết đnh khung “có tính cht chuyên nghip” quy đnh ti đim a khon 2 Điu 248 ca B lut hình s.

Trên đây là tư vấn luật mang tính chất tham khảo của Ban tư vấn Công ty luật Hà Nội.

Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm!

—————————————————————————
CÔNG TY LUẬT DRAGON