0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Liên đoàn luật sư Việt Nam và Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa hai bên

Luật sư tư vấn Văn phòng luật Dragon Hải Phòng – Để tăng cường quan hệ phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân tối cao với Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan theo quy định của pháp luật, Liên đoàn luật sư Việt Nam và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Lễ ký kết Quy chế Phối hợp giữa hai cơ quan vào lúc 15h00 ngày 07 tháng 6 năm 2011 tại Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tối cao, số 44 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tham dự Lễ ký kết: Về phía Liên đoàn luật sư Việt Nam có Luật sư Lê Thúc Anh – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam, các luật sư Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm các Uỷ ban, đơn vị trực thuộc Liên đoàn luật sư Việt Nam; về phía Viện kiểm sát nhân dân tối cao có đồng chí Trần Quốc Vượng – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, các đồng chí Phó Viện trưởng, Trưởng các đơn vị trực thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Quy chế phối hợp công tác được ký kết nhằm giúp hai bên hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Đảng và quy định của pháp luật, góp phần nâng cao vị thế và tạo điều kiện thuận lợi cho các luật sư thực hiện hoạt động hành nghề đặc biệt là trong giai đoạn điều tra, truy tố theo quy định của pháp luật tố tụng; đồng thời nâng cao trách nhiệm của luật sư trong việc tuân thủ các nghĩa vụ của người bào chữa, người bảo vệ quyền lợi của đương sự trong hoạt động nghề nghiệp theo quy định.

Quy chế cũng nêu rõ những quy định về quan hệ phối hợp công tác giữa Liên đoàn luật sư Việt Nam và Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong việc bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, thực hiện tốt Nghị quyết 49 – NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.
VBF

Công ty luật Dragon Hải Phòng