0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Giới thiệu về sổ tay Luật sư Việt Nam

Ngay từ khi được thành lập vào tháng 05-2009 đến nay, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Liên Đoàn Luật sư Việt Nam là đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và kỹ năng hành nghề cho các Luật sư, người tập sư hành nghề Luật sư nhằm đáp ứng ngày càng cáo nhu cầu cung cấp dịch vụ pháp lý cho các chủ thể xã hội. Mặc dù trước khi trở thành Luật sư, người tập sư hành nghề Luật sư được trải qua chương trình đào tạo tại Học viện Tư pháp, tập sư tại các tổ chức hành nghề , nhưng nhiều Luật sư trẻ mới vào nghề còn bỡ ngỡ, lúng tùng trong việc tích lũy kinh nghiệm hành nghề .Từ thực tế nêu trên , Ban Thường Vụ, Thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã quyết tâm trang bị cho các Luật sư và người tập sư hành nghề Luật sư ,một công cụ hữu hiệu song hành với họ trong quá trình hành nghề .

Sổ tay Luật sư là sản phẩm nằm trong khuôn khổ của dự án hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực pháp luật giữa chính phủ Nhật Bản và Chình phủ Việt Nam  thông qua cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bảm( JICA) và các cơ quan tổ chức phía Việt Nam , trong đó Liên đoàn Luật sư Việt Nam và một trong các tổ chức đối tác của dự án JICA , Để thực hiện nhiệm vụ quan trọng nói trên, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã ban hành quyết định số 161/QĐ-LĐLSVN ngày 28-2-2015 (Quyết định bổ sung quyết định số 141/QĐ-LĐLSVN ngày 04-8-2016) thành lập tiểu ban xây dựng Sổ tay Luật sư do LS.TS  Phan Trung Hoài –Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam , chịu trách nhiệm trước ban  thường vụ về việc triển khai tổ chức thực hiện Sổ tay Luật sư theo tiến độ đã thống nhất với JICA.

Tiểu ban xây dựng Sổ tay Luật sư đã tổ chức phối hợp nhiều phiên họp, các cuộc hội thảo và sự tham gia đông đảo của các Luật sư có thâm niên, nhiều kinh nghiệm để đóng góp ý kiến xây dựng Đề cương Sổ tay Luật sư ,đồng thời tham khảo các dạng sổ tay Luật sư khác tương tự ở các quốc gia như Mỹ, Canada, Cộng hòa Liên bang Đức, Nhật Bản, Campuchia, Sau nhiều nỗ lực triển khai. Tiểu ban Sổ tay Luật sư đã quyết định trình phương án xây dựng Sổ tay Luật sư thành 3 tập, phân công các Luật sư viết từng chuyên đề, với kết cấu:

Tập 1- Luật sư với hành nghề Luật sư: Giới thiệu những nội dung cơ bản về Luật sư, vị trí,vai trò và chức năng;Tổ chức hành nghề Luật sư; Tổ chức xã hội- nghề nghiệp của Luật sư; Phạm vi cung cấp dịch vụ pháp lý của Luật sư; Ký năng cung cấp dịch vụ pháp lý của Luật sư; Kỹ năng chung của Luật sư khi cung cấp dịch vụ pháp lý ; Cơ sở thính thù lao của Luật sư , thủ tục báo giá dịch vụ và soạn thỏa hợp đồng dịch vụ pháp lý ; Chế độ bảo hiểm trách nhiệm của Luật sư ; Chế độ kế toán và quyết toán thuế đối với tổ chức hành nghề Luật sư ; So sánh phạm vi hành nghề Luật sư với một số nghề khác .

Tập 2 – Kỹ năng hành nghề Luật sư trong tố tụng hình sư , hành chính , dân sư: Giới thiệu những kỹ năng hành nghề Luật sư tham gia tranh tụng các loại vụ án hành sư, hành chính, dân sư,và kỹ năng cơ bản của Luật sư khi tham gia tranh tụng trọng tài, cụ thể bao gồm: (1) Kỹ năng cơ bản của Luật sư khi tham gia tố tụng hình sư và kỹ năng cụ thể đối với từng một vụ án xâm phạm an ninh quốc gia; buôn bán, tàng trữ, sử dụng ma túy, tham những; bào chữa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người dưới 18 tuổi, cho pháp nhân thương mại phạm tội; (2) Kỹ năng hành nghề Luật sư trong các vụ án hành chính; (3) Kỹ năng cơ bản của Luật sư tham gia tố tụng dân sự và kỹ năng cụ thể đối với một số vụ án như hôn nhân – gia đình, tranh chấp thừa kế, tranh chấp lao động , tranh chấp đất đai, bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, v.v…

Tập 3 – Kỹ năng hành nghề Luật sư tư vấn trong lĩnh đầu tư , kinh doanh, thương mại: Giới thiệu kỹ năng hành nghề Luật sư trong lĩnh vực đầu tư , kinh doanh, thương mại ,tập trung chuyên sâu trong các lĩnh vực như: Tư vấn đầu tư vào các dự án; Tư vấn thành lập và hoạt động doanh nghiệp; Mua bán doanh nghiệp: Tư vấn lĩnh vực bất động sản; Tư vấn lĩnh vực xây dựng; Tư vấn lĩnh vực sở hữu trí tuệ; quyền tác giả; Tư vấn lĩnh vực hợp đồng thương mại và mua bán hàng hóa quốc tế; Tư vấn lĩnh vực thương mại quốc tế , v.v..

Trên tinh thần làm việc hết sức trách nhiệm và khẩn trương, những Luật sư được phân công thực hiện các chuyên đề cố gắng hoàn thành đúng thời hạn. Sau đó, Liên đoàn Luật sư Việt Nam quyết định thành lập Hội đồng thẩm định theo quyết định số 13/QĐ-LĐLSVN  ngày 13-02-2017 bao gồm 8 thành viên do Luật sư Nguyễn Văn Chiến – Phó chủ tịch liên đoàn Luật sư Việt Nam làm chủ tịch, tiến hành 4 cuộc hộp vào các tháng 2,3,5, năm 2017 để góp ý, hoàn thiện nội  dung , đồng thời phối hợp với nhà sản xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản thành sách.

Có thể nói , Sổ tay Luật sư là thành quả, được xem như “sự rút ruột nhả tơ” của nhiều Luật sư tâm huyết, với mong muốn truyền đạt lại những kỹ năng, kinh nghiệm quý báu của mình nhằm chia sẻ, đưa ra những đóng góp bổ ích, giải pháp đối với các tình huống nảy sinh trong suốt quá trình tập sư hành nghề Luật sư (đặc biệt là Luật sư trẻ), người thực tập hành nghề Luật sư, cũng như đối tượng khác làm việc trong lĩnh việc pháp luật có tâm .

Do xác định hình thức ấn phẩm là dạng sổ tay nên nội dung trình bày trong Sổ tay Luật sư sẽ được trình bày cô động, súc tích, dễ hiểu, với tinh thần “cầm tay chỉ việc” dựa trên kinh nghiệm của các Luật sư đi trước, cốc gắng bảo đảm sự tiện dụng, tiện tra cứu những nội dung cốt lõi quy định, đề cập những quyền và nghĩa vụ của Luật sư (dẫn chiếu đến điều luật cụ thể). Đây là cơ sở ban đầu để sau này có thể liên thông kết nối mạng (Sổ tay Luật sư điện tử), mang tính ổn định tương đối, đễ dàng cập nhật những quy định mới và bổ sung những khinh nghiệm thực tiễn mới phát sinh.

Thay mặt cho tập thể Tiểu ban xây dựng Sổ tay Luật sư, các thành viên Hội đồng thẩm định, Liên đoàn Luật sư Việt Nam cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ hiệu quả của JICA và các cá nhân Luật sư Masanori Tsukahara, xin chân thành cảm ơn sự nỗ lực, tận tụy và trách nhiệm cao của các Luật sư được phân công công việc viết các chuyên đề và sự phối hợp nhiệt tình, hiệu quả của nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. Do đây là lần xuất bản đầu tiên với điều kiện thời gian hạn hẹp, nội dung biên soạn chủ yếu xuất phát từ hoạt động thực tiễn của các Luật sư, nên cuốn sách không tránh khỏi sự thiếu sót. Rất mong bạn độc, các Luật sư đồng nghiệp và những người quan tâm đến sự phát triển của đội ngũ Luật sư Việt Nam để xuất bản lần sau cuốn sách được hoàn thiện hơn.

TM.THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

Trưởng Tiểu ban xây dựng Sổ tay Luật sư

LS.TS PHAN TRUNG HOÀI

Phó Chủ tịch Liên Đoàn Luật sư Việt Nam

Trích nguồn ” Sổ Tay Luật sư”

Công ty Luật Dragon!

Tiếp theo: Vị trí vai trò và chức năng xã hội của Luật Sư (2)