0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Gây tiếng ồn trong khu dân cư hát karaoke di động, loa kẹo kéo có bị xử lý vi phạm hành chính?

Gây tiếng ồn trong khu dân cư có bị xử lý bằng hình phạt nghiêm khắc?

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DRAGON TƯ VẤN VỀ GÂY TIẾNG ỒN TRONG KHU DÂN CƯ

Trong khi đó, hiện nay mới chỉ có Nghị định 167/2013 quy định phạt hành chính hoặc phạt tiền từ 100-300.000 đồng đối với hành vi gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng trong thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 6h sáng ngày hôm sau được dư luận đánh giá là quá nhẹ so với việc tra tấn cộng đồng bằng loa karaoke di động. Và nhiều khi chính quyền còn xử lý qua loa, chiếu lệ khiến các đối tượng “nhờn” luật.

Để có cái nhìn khách quan từ chuyên gia pháp luật, văn phòng luật sư Dragon là hãng luật uy tín và kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn và giải quyết các vụ án liên quan đến pháp luật hình sự. 

Văn phòng luật sư Dragon tiếp nhận một số câu hỏi tư vấn như sau:

 1. Có ý kiến cho rằng cần định danh pháp lý cho hành vi sử dụng loa karaoke di động gây ảnh hưởng đến cộng đồng là một tội danh và áp đặt mức xử lý nghiêm khắc? Ý kiến của văn phòng luật sư về đề xuất trên?
 2. Theo văn phòng luật sư Dragon, để xử lý vấn nạn này, biện pháp nào là khả thi nhất?

Để giải đáp hai câu hỏi trên Văn phòng luật sư Dragon có ý kiến và đề xuất liên quan đến hành vi sử dụng loa karaoke di động gây ảnh hưởng đến cộng đồng.

Hành vi gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng trong thời gian về khuya và sáng sớm của một số người thiếu yếu thức như trên, luật sư nhận thấy:

Thứ  nhất: Về thẩm quyền xử lý

Hành vi gây tiếng ồn là một trong những hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động bảo vệ môi trường. Nếu hành vi gây tiếng ồn vượt quá giới hạn tối đa cho phép thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Theo đó, tổ hòa giải của khu phố hòa giải, đoàn thể khu phố động viên, giáo dục những người có hành vi vi phạm chấp hành pháp luật, báo trước cho họ đã vi phạm pháp luật có thể sẽ bị xử lý. Nếu giải quyết ở khu phố không có kết quả, có quyền làm đơn gửi đến UBND để giải quyết. Khi các cá nhân, tổ chức đang vi phạm thì báo ngay cho Công an phường để xuống lập biên bản vi phạm hành chính.

Thứ hai: Về chế tài đã được pháp luật xử lý hành chính quy định

“1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000-300.000 đồng với một trong những hành vi sau:

 1. a) Gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng trong khoảng thời gian từ 22h ngày hôm trước đến 6h sáng ngày hôm sau;
 2. b) Không thực hiện các quy định về giữ yên tĩnh của bệnh viện, nhà điều dưỡng, trường học hoặc những nơi khác có quy định phải giữ yên tĩnh chung;
 3. c) Bán hàng ăn, uống, hàng giải khát quá giờ quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.”

Điều 17 Nghị định 155/2016/NĐ – CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của chính phủ, quy định xử lý vi phạm về tiếng ồn (Hành vi này sẽ bị xử phạt 1 triệu – 160 triệu đồng).Cụ thể như sau:

Điều 17. Vi phạm các quy định về tiếng ồn

 1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn dưới 02 dBA.
 2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 02 dBA đến dưới 05 dBA.
 3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 05 dBA đến dưới 10 dBA.
 4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 10 dBA đến dưới 15 dBA.
 5. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 15 dBA đến dưới 20 dBA.
 6. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 20 dBA đến dưới 25 dBA.
 7. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 25 dBA đến dưới 30 dBA.
 8. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 30 dBA đến dưới 35 dBA.
 9. Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 140.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 35 dBA đến dưới 40 dBA.
 10. Phạt tiền từ 140.000.000 đồng đến 160.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn trên 40 dBA.
 11. Hình thức xử phạt bổ sung:
 12. a) Đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm tiếng ồn của cơ sở từ 03 tháng đến 06 tháng đối với trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 4, 5, 6 và 7 Điều này;
 13. b) Đình chỉ hoạt động của cơ sở từ 06 tháng đến 12 tháng đối với trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 8, 9 và 10 Điều này.
 14. Biện pháp khắc phục hậu quả:
 15. a) Buộc thực hiện biện pháp giảm thiểu tiếng ồn đạt quy chuẩn kỹ thuật trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các vi phạm quy định tại Điều này gây ra;
 16. b) Buộc chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường trong trường hợp có vi phạm về tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường hoặc gây ô nhiễm tiếng ồn theo định mức, đơn giá hiện hành đối với các vi phạm quy định tại Điều này.

Như vậy về chế tài xử phạt hành chính đối với các hành vi gây tiếng ồn nơi công cộng, khu dân cư đều có văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành. Ngoài việc xử lý bằng hình thức phạt tiền, còn có hình phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở gây ô nhiễm tiếng ồn. Buộc thực hiện biện pháp giảm thiểu tiếng ồn đạt quy chuẩn kỹ thuật.

Thứ ba: Về việc xử lý hình sự

Văn phòng luật sư Dragon cho rằng, với những chế tài xử lý hành chính trên là đủ sức giáo dục dăn đe đối với các cá nhân, cơ sở kinh doanh, sản xuất nếu gây tiếng ồn trong khu dân cư sinh sống. Do đó, không cần phải xử lý hình sự, vì chế tài xử lý hình sự là nghiêm khắc nhất của cá nhân, tổ chức phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với Nhà nước. Điều này liên quan đến số phận chính trị pháp lý của mọi người, chúng ta chỉ cần sửa đổi, bổ sung chế tài xử phạt hành chính cao hơn nữa để những người có hành vi vi phạm phải nhận thức được vấn đề mà từ đó không vi phạm nữa mới là điều cốt lõi. Việc phạt tiền mạnh còn giúp tăng thêm ngân sách quốc gia. Nó cũng phù hợp với quy định xử lý tiếng ồn trong môi trường của các nước hiện nay.

Thứ tư: về đề xuất của văn phòng luật sư Dragon

Để xử lý vấn nạn này, luật sư cho rằng cần phải giáo dục, nâng cao ý thức của mọi người dân đối với cộng đồng, xã hội. Trước hết các chính quyền địa phương cấp cơ sở phải tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến mọi công dân trong từng khu dân cư, tổ dân phố, xóm ngõ vì sự bình yên chung.

Bên cạnh đó, các cơ quan có thẩm quyền như Văn hóa -Thông tin, Công an, chính quyền địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của mình đã được pháp luật quy định cũng phải đẩy mạnh các hoạt động thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm đối với các cá nhân, tổ chức như các nhà hàng, quán karaoke, những người mua bán sử dụng loa gây ồn nếu vi phạm.

Hành vi gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng chúng tôi cho rằng biện pháp về xử lý hành chính thật lớn và nghiêm để đánh vào ý thức, nhận thức của những người vi phạm là có tính khả thi, thực hiện tốt nhất. Bởi lẽ, về xử lý hình sự là điều chưa có quy định trong Bộ Luật hình sự hiện nay. Hơn nữa, xử lý về hình sự sẽ không có hiệu quả, không phù hợp với tình hình chính trị, xã hội ở nước ta hiện nay. Vì đây đều là những hoạt động mưu sinh của con người và do nhận thức của người dân còn chưa cao, chưa được tuyên truyền giáo dục tốt.

Trên đây là quan điểm, ý kiến của Văn phòng Luật sư Dragon – Đoàn Luật sư TP. Hà Nội về nội dung trên.

Để tìm hiểu thêm về lĩnh vực Luật sư chuyên Hành Chính, liên hệ qua tổng đài tư vấn pháp luật Hành Chính – 1900 599 979 để được giải đáp.

Trân trọng !