0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Bình chọn danh hiệu “Hãng luật và Luật sư tiêu biểu năm 2012”

Luật sư tư vấn Công ty luật Dragon Sài Gòn – Sáng nay (13-1), tại Hà Nội, Báo Pháp luật Việt Nam (Bộ Tư pháp) đã công bố Chương trình bình chọn: “Hãng luật & Luật sư tiêu biểu”. Đại diện Bộ Tư pháp và nhiều Công ty Luật đã tới dự.

Phó Tổng biên tập Thường trực Báo Pháp luật Việt Nam – Đặng Ngọc Luyến phát biểu tại lễ công bố sáng nay. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Ngày 06-1-2012, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã có quyết định số 37/QĐ-BTP về việc thành lập Ban Tổ chức bình chọn danh hiệu Hãng luật và Luật sư tiêu biểu để tổ chức thực hiện Đề án trong năm 2012. Theo đó, Bộ Tư pháp giao cho Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam giữ vai trò Trưởng Ban tổ chức để tổ chức thực hiện bình chọn danh hiệu Hãng luật và Luật sư tiêu biểu.

Việc bình chọn danh hiệu Hãng luật và Luật sư tiêu biểu là nhằm lựa chọn và tôn vinh các tổ chức hành nghề luật sư, luật sư có hoạt động hiệu quả, tuân thủ pháp luật, đạo đức nghề nghiệp và sử dụng nghề nghiệp xây dựng và phát triển xã hội; góp phần xây dựng hình ảnh, thương hiệu của các hãng luật và luật sư; quảng bá vị trí, vai trò của đội ngũ luật sư đối với xã hội, đối với việc phát triển kinh tế và sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Theo Đề án đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt, năm 2012, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn và tôn vinh các danh hiệu sau: “Hãng luật tiểu biểu”; “Luật sư tiêu biểu”; “Luật sư vì cộng đồng”; “Cống hiến cho nghề luật sư”; “Luật sư Việt Nam triển vọng”.

Ngoài ra, Ban Tổ chức sẽ bình chọn và trao tặng danh hiệu “Vụ việc tiêu biểu” cho những vụ việc nổi bật, tạo sự đột phá trong công tác xây dựng và áp dụng pháp luật, có sức lan tỏa và có tác động mạnh mẽ trong dư luận và cộng đồng, khích lệ tinh thần thượng tôn pháp luật và bảo vệ pháp chế trong xây dựng và áp dụng pháp luật.

Ban Tổ chức sẽ thành lập Hội đồng bình chọn, gồm đại diện của các cơ quan, tổ chức là: Vụ Bổ trợ Tư pháp – Bộ Tư pháp, Báo Pháp luật Việt Nam, Liên Đoàn luật sư Việt Nam, Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Toà án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Đại diện Đoàn luật sư Hà Nội, Đại diện Đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh.

Tổng biên tập báo Pháp luật Việt Nam, ông Đào Văn Hội cho biết, với trách nhiệm được Bộ Tư pháp giao và những kinh nghiệm trong việc tổ chức thành công danh hiệu Hãng luật và Luật sư của năm, Báo Pháp luật Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức mình để tổ chức thực hiện thành công đề án, góp phần xây dựng và phát triển nghề luật sư Việt Nam ngang tầm khu vực theo mục tiêu đề ra trong Chiến lược phát triển nghề luật sư Việt Nam, tầm nhìn năm 2020 đã được Chính phủ phê duyệt.

Tuấn Nguyễn (TPO)

Văn phòng luật sư  Dragon  tp hcm