Bạn đang xem: Công ty Luật Dragon » Biểu mẫu Văn bản » Mẫu hợp đồng nhà đất – Công ty luật Dragon

Công ty luật Dragon – Một số mẫu hợp đồng nhà đất

Mẫu hợp đồng nhà đất Tải về

Công ty luật Dragon - Cong ty luat Dragon

1 – Hợp đồng mua bán nhà ở2 – Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu của nhà nước

3 – Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và chuyển quyển sử dụng đất ở

4 – Hợp đồng mua bán nhà ở(một phần ngôi nhà)

5 - Hợp đồng mua bán nhà ở(toàn bộ ngôi nhà)

6 – Hợp đồng tặng, cho nhà ở (toàn bộ ngôi nhà)

7 – Hợp đồng thanh lý hợp đồng thuê nhà

8 – Hợp đồng thế chấp bằng giá trị quyền sử dụng đất

9 – Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

10 – Hợp đồng thuê đất

11 – Hợp đồng thuê lại đất

12 – Hợp đồng thuê nhà (cho người nước ngoài)

13 – Hợp đồng thuê nhà (Nhà thuộc sở hữu Nhà nước)

14 - Hợp đồng thuê nhà ở(toàn bộ ngôi nhà)

15 - Hợp đồng trao đổi nhà ở

16 – Hợp đồng ủy quyền bán nhà ở

17 – Hợp đồng ủy quyền quản lý, sử dụng nhà ở

18 – Hợp đồng bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất

19 - Hợp đồng bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

20 – Hợp đồng cho thuê nhà ở

21 – Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất

22 – Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

23 – Hợp đồng sửa chữa nhà ở

Công ty luật Dragon – Dragon Lawfirm

Đối tác - khách hàng
                             
© 2010 Bản quyền thuôc: CÔNG TY LUẬT DRAGON - ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI · Subscribe:Posts · Powered by Văn phòng luật sư Dragon