0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Xây dựng Liên đoàn Luật sư Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh như vậy tại buổi tiếp Liên đoàn Luật sư Việt Nam do Luật sư Lê Thúc Anh, Chủ tịch Liên đoàn dẫn đầu, chiều 18/6, tại Trụ sở Chính phủ.

Phát biểu tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc mừng Đại hội Liên đoàn Luật sư Việt Nam lần đầu tiên đã thành công tốt đẹp và cho rằng, đây là bước trưởng thành của giới luật sư nước ta, khẳng định sự cần thiết ra đời Liên đoàn Luật sư trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Thủ tướng nhấn mạnh, việc thành lập Liên đoàn Luật sư Việt Nam là sự tiếp nối truyền thống yêu nước, phụng sự nhân dân của giới luật sư, cũng là khẳng định tính đúng đắn của đường lối đổi mới và chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp… Các văn kiện của Đảng và Nhà nước về luật sư gần đây cũng khẳng định, việc kiện toàn tổ chức luật sư, phát triển số lượng và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ luật sư không chỉ là trách nhiệm của từng cá nhân luật sư và tổ chức xã hội nghề nghiệp của luật sư, mà cũng là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị. Trên tinh thần này, Thủ tướng mong muốn Liên đoàn Luật sư Việt Nam phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng đội ngũ luật sư có tài năng, chuyên môn nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước, trở thành lực lượng quan trọng trong việc bảo đảm công lý, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền. Liên đoàn Luật sư Việt Nam cần chú trọng công tác bồi dưỡng, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng chuyên môn cho các luật sư, nhất là kỹ năng về tranh tụng và tư vấn pháp luật…Thủ tướng đồng ý nguyên tắc hỗ trợ kinh phí hoạt động ban đầu nhằm tạo điều kiện để Liên đoàn luật sư Việt Nam hoạt động và phát triển.

Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Lê Thúc Anh đã báo cáo với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng những nét chính về Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ nhất, khẳng định: Sự thành công tốt đẹp của Đại hội thể hiện nguyện vọng của giới luật sư Việt Nam là mong muốn xây dựng ngôi nhà chung của 5.300 luật sư và 62 Đoàn luật sư trong cả nước.

Thay mặt Liên đoàn Luật sư Việt Nam, luật sư Lê Thúc Anh cảm ơn các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thủ tướng Chính phủ đã quan tâm và tạo điều kiện để Liên đoàn tổ chức thành công đại hội đầu tiên, xây dựng văn kiện, khuôn khổ pháp lý hoạt động và phương hướng hoạt động đến năm 2020 ngang tầm với khu vực và thế giới, phấn đấu xây dựng được 30-50 luật sư đủ trình độ tham gia tranh tụng quốc tế.Liên đoàn sẽ đoàn kết xây dựng bộ máy gọn nhẹ, hoạt động hiệu quả và là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với giới luật sư và các đoàn luật sư trong cả nước. Liên đoàn Luật sư Việt Nam mong muốn Chính phủ quan tâm hơn nữa, nhất là về trụ sở làm việc, hỗ trợ kinh phí hoạt động ban đầu cho liên đoàn…

Minh Anh

Công ty luật Dragon (Báo điện tử  Đảng Cộng Sản Việt Nam)