0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Xây dựng chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ thường xuyên cho luật sư

Luật sư Hà Nội – Trong 3 ngày (từ 13 đến 15-7) tại Hà Nội, Liên đoàn Luật sư Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Luật sư Canada (CBA) tổ chức Hội thảo quốc tế về xây dựng chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ thường xuyên cho luật sư. Hội thảo được tài trợ của Chính phủ Canada, thông qua cơ quan hợp tác Quốc tế Canada CIDA và chương trình Đối tác Tư pháp JPP do Chính phủ Đan Mạch, Chính phủ Thuỵ Điển, Liên minh Châu Âu. Khách quốc tế tham dự có Đoàn luật sư Campuchia, Đoàn luật sư Lào và các chuyên gia Canada.

Hội thảo được tổ chức nhằm nêu lên các cơ sở khoa học và thực tiễn về việc xây dựng chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ thường xuyên cho luật sư, góp phần nâng cao chất lượng hành nghề của luật sư. Đồng thời thông qua hội thảo để quảng bá về các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng luật sư của Liên đoàn Luật sư Việt Nam và các đoàn luật sư của Campuchia và Lào.

Các đại biểu đã tập trung đánh giá và thảo luận về thực trạng chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cho luật sư ở Việt Nam và một số nước trong khu vực. So sánh các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ thường xuyên cho luật sư ở các nước khác nhau để trên cơ sở đó định hướng cho việc xây dựng chương trình bồi dưỡng phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh trong nước.

Văn phòng luật sư Dragon

Luật sư Nguyễn Minh Long