0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Văn phòng luật sư tại Hà Nội: Văn bản luật Hàng không

Luật sư Công ty luật giới thiệu một số Văn bản quy phạm pháp luật về Giao thông

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
30/2013/NĐ-CP 08/04/2013 Về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung
107/2012/NĐ-CP 20/12/2012 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải
27/2012/TT-BKHCN 12/12/2012 Quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
196/2012/TT-BTC 15/11/2012 Quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại
33/2012/QĐ-TTg 06/08/2012 Ban hành Quy chế Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng không dân dụng
30/2012/TT-BGTVT 01/08/2012 Quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không dân dụng Việt Nam và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không dân dụng
51/2012/NĐ-CP 11/06/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về an ninh hàng không dân dụng
50/2012/NĐ-CP 11/06/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 70/2007/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay dân dụng
12/2012/TT-BGTVT 24/04/2012 Quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu của lực lượng An ninh hàng không dân dụng
58/2012/TT-BTC 12/04/2012 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 05/2012/QĐ-TTg ngày 19/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo  khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất
02/2012/TTLT-BTP-BGTVT 30/03/2012 Hướng dẫn việc đăng ký, cung cấp thông tin về cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay, thế chấp tàu biển
01/2012/TTLT-BTTTT-BGTVT 24/02/2012 Hướng dẫn việc quản lý, cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện sử dụng tần số thuộc nghiệp vụ di động hàng không, nghiệp vụ vô tuyến dẫn đường hàng không
12/2012/QĐ-TTg 15/02/2012 Thí điểm một số cơ chế tài chính đặc thù của Cục Hàng không VIệt Nam
05/2012/QĐ-TTg 19/01/2012 Về việc thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất
02/2012/NĐ-CP 11/01/2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu bay; thủ tục xử lý tàu bay bị bỏ
01/2012/TT-BGTVT 09/01/2012 Quy định về việc bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu hàng không tại Việt Nam

Công ty luật tại Hà Nội – Dịch vụ tư vấn luật và luật sư tư vấn chuyên nghiệp