0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Văn phòng luật sư Dragon – Tư vấn thành lập công ty

Văn phòng luật sư Dragon – Tư vấn luật Doanh nghiệp

Tôi thành lập công ty cách đây hơn sáu tháng nhưng không hoạt động gì tại trụ sở công ty. Vậy công ty tôi có bị thu hồi Giấy đăng kí kinh doanh không?


Trả lời:

Tại khoản 2 Điều 165 Luật Doanh nghiệp năm 2005 quy định doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bị xoá tên trong sổ đăng ký kinh doanh trong các trường hợp sau đây:

1. Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký kinh doanh là giả mạo;
2.  Doanh nghiệp do những người bị cấm thành lập doanh nghiệp theo khoản 2   Điều 13 của Luật này thành lập;

3. Không đăng ký mã số thuế trong thời hạn một năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

4. Không hoạt động tại trụ sở đăng ký trong thời hạn sáu tháng liên tục, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc chứng nhận thay đổi trụ sở chính;
5. Không báo cáo về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp với cơ quan đăng ký kinh doanh trong mười hai tháng liên tục;

6. Ngừng hoạt động kinh doanh một năm liên tục mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh;

7. Doanh nghiệp không gửi báo cáo theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 163 của Luật này đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn ba tháng, kể từ ngày có yêu cầu bằng văn bản;

8. Kinh doanh ngành, nghề bị cấm.

Công ty bạn đã vi phạm quy định tại điểm d, khoản 2 Điều 165 Luật doanh nghiệp nên Giấy đăng ký kinh doanh của công ty bạn sẽ bị thu hồi.