0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Tư vấn luật giao thông xe đi ngược chiều

CÂU HỎI QUÝ KHÁCH TƯ VẤN LUẬT :

Mình đi ngược chiều bị tự quản phường thu xe và đưa về phường giải quyết, như thế sẽ bị phạt bao nhiêu? Mình biết là từ 300.000 – 500.000 đồng nhưng nếu mình không mang theo đăng ký lái xe thì sẽ làm sao và trong trường hợp này thì có bị giữ xe không hay bị xử lý như thế nào?

Thay mặt Công ty Luật Dragon, Ban tư vấn luật Dragon xin trả lời Qúy Khách như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Nghị định Số 34/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 04 năm 2010 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ quy định như sau:

– Điểm đ khoản 3 Điều 9 của Nghị định quy định xử phạt người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy từ 100.000 – 200.000 đồng đối với hành vi vi phạm sau đây: “Đi vào đường cấm, khu vực cấm; đi ngược chiều của đường một chiều; trừ trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.”

– Khoản 2 Điều 24 của Nghị định quy định phạt tiền từ 60.000 đồng – 80.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:

“b) Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không mang theo Giấy đăng ký xe;

c) Người điều khiển xe mô tô không mang theo Giấy phép lái xe.”

– Khoản 1 Điều 54 của Nghị định quy định người có thẩm quyền xử phạt được phép tạm giữ phương tiện đến 10 ngày trước khi ra quyết định xử phạt đối với những hành vi vi phạm được quy định tại các điều, khoản, điểm sau đây:

a)     Vi phạm điểm b khoản 5, điểm b, điểm c khoản 6 Điều 8;

b)     Vi phạm điểm b khoản 5, điểm b khoản 6 Điều 9;

c)     Vi phạm điểm a khoản 6, khoản 7 Điều 10;

d)     Vi phạm điểm d, điểm đ khoản 4 Điều 11 trong trường hợp người vi phạm là người dưới 16 tuổi và điều khiển phương tiện;

đ) Vi phạm khoản 4, điểm d, điểm đ khoản 5 Điều 19;

e) Vi phạm khoản 3 Điều 20;

g) Vi phạm điểm a, điểm đ khoản 1 Điều 22;

h) Vi phạm khoản 1, điểm a khoản 2, điểm 1 khoản 4, khoản 5, khoản 7 , khoản 8 Điều 24;

i) Vi phạm điểm c khoản 2 Điều 28.

2. Ý kiến tư vấn luật:

Căn cứ những quy định được nêu ở trên, trường hợp của bạn do đi ngược chiều và không mang theo Giấy đăng ký xe, Giấy phép lái xe nên có thể bị xử phạt từ 220.000 đồng – 360.000 đồng.

Trường hợp của bạn không thuộc một trong các trường hợp được nêu tại Điều 54 của Nghị định nên sẽ không bị tạm giữ phương tiện.

Trên đây là một số gợi ý mang tính tham khảo để Qúy khách có phương hướng giải quyết vấn đề đang gặp phải.

Để được sử  dụng dịch vụ luật sư hay biết thêm thông tin xin liên hệ:

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DRAGON