0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Văn phòng luật sư chịu trách nhiệm về bản dịch

Theo Sở Tư pháp thành phố, dịch thuật là một loại dịch vụ mà các văn phòng luật sư có thể thực hiện trong quá trình hành nghề luật sư. Khi nhận thực hiện dịch thuật, văn phòng phải chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng.

Nếu chất lượng dịch vụ không đạt được như thỏa thuận do lỗi của văn phòng luật sư thì khách có thể yêu cầu giảm tiền công, hoặc bồi thường thiệt hại (nếu có) hay thỏa thuận các biện pháp giải quyết khác.

Sở Tư pháp TP HCM cho biết, tính hợp lệ của bản dịch nói chung sẽ tùy thuộc vào việc bản dịch được sử dụng vào mục đích gì và pháp luật quy định trong trường hợp cụ thể đó như thế nào, hoặc tùy theo yêu cầu của cơ quan tiếp nhận bản dịch.

Thời gian qua, trong công tác quản lý tổ chức và hoạt động của luật sư trên địa bàn thành phố, Sở Tư pháp đã nhận được khá nhiều phản ánh của người dân về công tác dịch thuật của văn phòng luật sư – loại dịch vụ đang khá phát triển hiện nay.

Công ty luật Dragon