0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Văn bản quy phạm pháp luật về Luật thương mại và trọng tài thương mại

Văn phòng luật Dragon – Giới thiệu Văn bản quy phạm pháp luật về Luật thương mại và Luật trọng tài thương mại

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
314/QĐ-TTG 01/03/2011 Về việc thành lập Phân ban Việt Nam trong Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác kinh tế và thương mại Việt Nam – Áo
1/2011/TT-BCT 14/01/2011 Sửa đổi Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
3/2011/QĐ-TTG 10/01/2011 Ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại ngân hàng thương mại
46/2010/TT-BCT 31/12/2010 Quy định về quản lý hoạt động của các website thương mại điện tử bán hàng hoá hoặc cung ứng dịch vụ
215/2010/TT-BTC 29/12/2010 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại điểm 1, mục II Thông tư số 16/2008/TT-BTC ngày 13/02/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe gắn máy hai bánh không nhằm mục đích thương mại
39/2010/TT-BCT 09/12/2010 Quy định việc thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại biên giới
112/2010/NĐ-CP 01/12/2010 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại
72/2010/QĐ-TTG 15/11/2010 Về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia
36/2010/TT-BCT 15/11/2010 Thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
23/2010/CT-UBND 29/10/2010 Tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố
2749/QĐ-UBND 25/10/2010 Phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2011 – 2015
65/2010/QĐ-TTG 25/10/2010 Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại
1829/QĐ-TTG 01/10/2010 Về việc thành lập Phân ban Việt Nam trong Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam – Ả-rập Xê-ut về hợp tác kinh tế, thương mại, văn hóa và khoa học – công nghệ
1374/QĐ-TTG 06/08/2010 Về kinh phí thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại biên giới năm 2010
1073/QĐ-TTG 12/07/2010 Phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2011 – 2015
18/2010/TT-BGTVT 07/07/2010 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia đối với phương tiện phi thương mại
54/2010/QH12 29/06/2010 LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI
93/2010/TT-BTC 28/06/2010 Hướng dẫn việc xác định các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài chính là hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
21/2010/TT-BCT 17/05/2010 Thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN
17/2010/TT-BCT 05/05/2010 Quy định về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch phát triển ngành thương mại
15/2010/TT-BCT 15/04/2010 Thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN-Ấn Độ
51/2010/TT-BTC 14/04/2010 Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 59/2008/TT-BTCngày 04/7/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả
9/2010/TT-NHNN 26/03/2010 Quy định về việc cấp Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần
6/2010/TT-NHNN 26/02/2010 Hướng dẫn về tổ chức, quản trị, điều hành, vốn điều lệ, chuyển nhượng cổ phần, bổ sung, sửa đổi Giấy phép, Điều lệ của ngân hàng thương mại
5/2010/TT-BCT 25/01/2010 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2007/TT-BTM ngày 02 tháng 02 năm 2007 của Bộ Thương mại về phân loại chi tiết nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Khoản 15 Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
23/QĐ-TTG 06/01/2010 Phê duyệt Đề án “Phát triển thương mại nông thôn giai đoạn 2010 – 2015 và định hướng đến năm 2020”
139/2009/QĐ-TTG 23/12/2009 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới
38/2009/TT-BCT 18/12/2009 Thực hiện Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Quy tắc xuất xứ của Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN – Hàn Quốc
33/2009/TT-BCT 11/11/2009 Thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN-Úc-Niu di lân
30/2009/TT-BCT 30/10/2009 Quy định việc ngừng cấp phép xuất khẩu phân bón có nguồn gốc nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06 tháng 4 năm 2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương)
207/2009/TT-BTC 28/10/2009 Quy định chế độ chi tiêu và quyết toán kinh phí hỗ trợ từ Ngân sách nhà nước cho Chương trình xúc tiến thương mại thị trường trong nước năm 2009
1715/QĐ-TTG 26/10/2009 Phê duyệt Đề án đổi mới quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp theo hướng không phân biệt hình thức sở hữu và điều chỉnh, quản lý, hoạt động, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước khi thực hiện cam kết gia nhập Tổ chức thương mại thế giới
198/2009/TTLT/BTC-BCT-BKH 09/10/2009 Hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến người nộp thuế trong lĩnh vực quản lý nhà nước về thuế, hải quan, đầu tư, thương mại và công nghiệp
46/2009/QĐ-UBND 28/09/2009 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư tỉnh An Giang
60/2009/TT-BNNPTNT 16/09/2009 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
18/2009/TT-NHNN 14/08/2009 Quy định chi tiết việc cho vay của các ngân hành thương mại đối với các đối tượng mua, thuê mua nhà ở thu nhập thấp tại khu vực đô thị
68/2009/NĐ-CP 06/08/2009 Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 4 nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại
26/2009/TT-BLĐTBXH 05/08/2009 Quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Thú y; Bảo vệ môi trường biển; Chế biến cà phê, ca cao; Thương mại điện tử
12/2009/QĐ-UBND-HC 20/07/2009 Ban hành Quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa thuộc lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ tại Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp
59/2009/NĐ-CP 16/07/2009 Về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại
3581/QĐ-BCT 15/07/2009 Về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại thị trường trong nước năm 2009
21/2009/TT-BCT 15/07/2009 Quy định việc xây dựng và hỗ trợ thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại thị trường trong nước năm 2009
21/2009/TT-BCT 15/07/2009 Quy định việc xây dựng và hỗ trợ thực hiệnChương trình xúc tiến thương mại thị trường trong nước năm 2009
92/2009/QĐ-TTG 08/07/2009 Về tín dụng đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn
17/2009/TT-BCT 29/06/2009 Sửa đổi Quyết định số 02/2007/QĐ-BTM ngày 08 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu AK để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định về Thương mại Hàng hóa thuộc Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Chính phủ các nước thành viên thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc
17/2009/QĐ-UBND 10/06/2009 Quy định mức trích và quản lý tiền sử dụng đất của các dự án phát triển nhà ở thương mại và các dự án khu đô thị mới để tạo Quỹ Phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
12/2009/TT-NHNN 28/05/2009 Hướng dẫn một số nội dung trong cho vay có bảo lãnh của Ngân hàng Phát triển Việt Nam theo Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của ngân hàng thương mại ban hành theo Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg và Quyết định số 60/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
12/2009/TT-BCT 22/05/2009 Thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN
80/2009/QĐ-TTG 21/05/2009 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại Quốc gia giai đoạn 2006 – 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 279/2005/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ
11/2009/TT-BCT 20/05/2009 Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 107/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức, đưa tin thất thiệt, buôn lậu và gian lận thương mại
43/2009/NĐ-CP 07/05/2009 Sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh của Nghị định 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 hướng dẫn thi hành Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện
448/QĐ-UBND.HC 24/04/2009 Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020
60/2009/QĐ-TTG 17/04/2009 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn tại các ngân hàng thương mại
51/2009/QĐ-TTG 08/04/2009 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chứccủa Phái đoàn đại diện thường trực nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại thế giới và các Tổ chức quốc tế khác tại Giơ-ne-vơ
83/2009/QĐ-UBND 12/03/2009 Về việc đổi tên Trung tâm Xúc tiến đầu tư và thương mại thành Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận
1/2009/QĐ-UBND 25/02/2009 Ban hành quy định một số chính sách khuyến khích thu hút đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thương mại Thái Bình giai đoạn 2009-2015
17/2009/QĐ-UBND 12/02/2009 Ban hành Quy hoạch định hướng phát triển hệ thống chợ – siêu thị – trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minhgiai đoạn từ năm 2009 đến năm 2015
3/2009/TT-BCT 10/02/2009 Hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy phép thành lập và quy định chế độ báo cáo của Sở Giao dịch hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa
46/2009/QĐ-UBND 06/02/2009 Về việc điều chỉnh điểm a khoản 3 Điều 1 Quyết định số 121/2002/QĐ-UB ngày 10 tháng 12 năm 2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt phương án vệ sinh, thu gom và vận chuyển rác thải của Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng – Thương mại và Sản xuất Nam Thành Ninh Thuận
14/2009/QĐ-TTG 21/01/2009 Ban hành Quy chế Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của ngân hàng thương mại

Công ty luật Dragon