0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Văn bản pháp quy về Luật tài nguyên môi trường

Văn bản pháp quy về Luật tài nguyên môi trường

Số / Kí hiệu Ngàyban hành Trích yếu
1776/QĐ-TTg 9/24/2010 12:00:00 AM Quyết định 1776/QĐ-TTg của Thủ tướng về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Linh Ngọc, Viện trưởng Viện Khoa học địa chất và Khoáng sản, Bộ TN&MT, giữ chức Thứ trưởng kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản.
1777 9/24/2010 12:00:00 AM Quyết định số 1777/QĐ-TTg của Thủ tướng về việc bổ nhiệm ông Bùi Cách Tuyến, Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường, Bộ TN&MT, giữ chức Thứ trưởng kiêm Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường.
957/QĐ -TTg 6/24/2010 12:00:00 AM Quyết định 957/QĐ-TTg ngày 24/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phát triển tổng thể, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2020. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký thay thế cho Quyết định 114/2007/QĐ-TTg ngày 23/7/2007…
742/QĐ-TTg 5/26/2010 12:00:00 AM Quyết định 742/QĐ-TTg ngày 26/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống khu bảo tồn biển Việt Nam đến năm 2020. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
07/2009/TT-BTNTM 7/10/2009 12:00:00 AM Thông tư 07/2009/TT-BTNMT Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ về việc thu thập, quản lý,khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường
120/2008/QĐ-TTg 8/29/2008 12:00:00 AM Quyết định 120/2008/QĐ-TTg về việc quy định điều kiện xác định người bị phơi nhiễm với HIV,bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

Văn phòng luật Dragon