0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Văn bản pháp luật về Luật Dược và y tế

Văn bản pháp luật về Luật Dược và y tế

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
42/2010/TT-BYT 15/12/2010 Ban hành Danh mục hoạt chất thuốc và dược liệu được đăng ký quảng cáo trên phát thanh, truyền hình
2166/QĐ-TTG 30/11/2010 Về việc ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ về phát triển y, dược cổ truyền Việt Nam đến năm 2020
38/2010/TT-BYT 07/09/2010 Hướng dẫn kiểm tra cuối năm việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về dược và mỹ phẩm
2/CT-UBND 25/01/2010 Về việc tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y dược tư nhân
19/2009/TT-BYT 02/11/2009 Bãi bỏ Quyết định số 3556/2001/QĐ-BYT ngày 17/8/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy trình và danh mục thanh tra Dược và Quyết định số 38/2007/QĐ-BYT ngày 25/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy trình sửa đổi, bổ sung quy trình và danh mục thanh tra Dược
81/2009/QĐ-TTG 21/05/2009 Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp hóa dược đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025
4/2009/CT-UBND 17/04/2009 Về việc quản lý hành nghề y, dược tư nhân
53/2008/QĐ-BYT 30/12/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế
12/TTLB 26/07/1995 Thông tư liên bộ Y tế Quy định về tiêu chuẩn thương tật và tiêu chuẩn bệnh tật mới


Công ty luật Dragon