0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Thủ tục, trình tự đăng ký kết hôn trong nước?

Gia đình hạnh phúc – Luật sư Dragon

(Công ty luật Dragon) – Xin Văn phòng luật cho biết, thủ tục, trình tự đăng ký kết hôn trong nước theo quy định của pháp luật?

Trả lời:

Đăng kí kết hôn trong nước trong nước cần những thủ tục, trình tự đăng kí như sau:

– Điều 9 luật hôn nhân và gia đình quy định về điều kiện kết hôn:

1 . Nam từ hai mươi tuổi trở lên, nữ từ mười tám tuổi trở lên;

2. Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định, không bên nào được ép buộc, lừa dối bên nào; không ai được cưỡng ép hoặc cản trở;

3. Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn quy định tại Điều 10 của Luật này.

– Cấm kết hôn trong những trường hợp được quy định tại điều 10 Luật hôn nhân và gia đình.

1. Người đang có vợ hoặc có chồng;

2. Người mất năng lực hành vi dân sự;

3. Giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời;

4. Giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, bố chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, bố dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;

5. Giữa những người cùng giới tính.

– Khoản 1 điều 11 Luật hôn nhân và gia đình  quy định việc đăng kí kết hôn. Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền (sau đây gọi là cơ quan đăng ký kết hôn) thực hiện theo nghi thức quy định tại Điều 14 của Luật này. Chính phủ quy định đăng kí kết hôn ở vùng sâu, vùng xa.

– Điều 12 Luật hôn nhân và gia đình quy định cơ quan đăng kí kết hôn. Đó là Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú của một trong hai bên kết hôn là cơ quan đăng ký kết hôn.Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài là cơ quan đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với nhau ở nước ngoài.

Điều 13 Luật hôn nhân và gia đình quy đinh giải quyết việc đăng ký kết hôn như sau:

1. Sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ theo quy định của pháp luật về hộ tịch, cơ quan đăng ký kết hôn kiểm tra hồ sơ đăng ký kết hôn; nếu xét thấy hai bên nam nữ có đủ điều kiện kết hôn thì cơ quan đăng ký kết hôn tổ chức đăng ký kết hôn.

2. Trong trường hợp một bên hoặc cả hai bên không đủ điều kiện kết hôn thì cơ quan đăng ký kết hôn từ chối đăng ký và giải thích rõ lý do bằng văn bản; nếu người bị từ chối không đồng ý thì có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật.
CÔNG TY LUẬT DRAGON!