0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Tag

văn phòng luật sư tư vấn miễn phí

“Rượt đuổi” công lý

Hàng năm, số lượng đơn đề nghị giám đốc thẩm (GĐT), tái thẩm mà ngành Tòa án tiếp nhận mới khá lớn, cộng với một lượng lớn đơn khiếu nại cũ tồn đọng từ năm trước gây ra áp lực công việc vô cùng nặng nề. Trong lúc nguồn nhân lực chưa tương…