0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Tag

tình hình giao thông

Bài toán giao thông Hà Nội

Cong ty luat Dragon Ha Noi - Những năm qua, thành phố đã đầu tư xây dựng thêm nhiều tuyến đường mới, nhưng tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn vẫn chưa chuyển biến rõ nét. Nạn ùn tắc giao thông ngày càng trở nên bức xúc, bởi…