0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Tag

pháp lệnh quảng cáo

Pháp lệnh Quảng cáo

Hình ảnh Mô tả 1. Pháp lệnh này quy định về hoạt động quảng cáo; quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động quảng cáo. 2. Pháp lệnh này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động quảng cáo…