0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Tag

Nguyễn Lâm Thái

Vụ án Nguyễn Lâm Thái

Khi CQĐT triệu tập một số cán bộ các bưu điện để xét hỏi và đưa tấm ảnh chân dung Nguyễn Lâm Thái với ảnh trên cataloge thì nhiều người thừa nhận chưa gặp Thái bao giờ nhưng "ảnh ông ta quen lắm"! Nguyễn Lâm Thái và 31 can phạm đã bị Cơ…