0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Tag

luat thue tieu thu dac biet

Luật quản lý thuế 2006

Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 10 năm 2006 Chương I - NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG (Điều 1.. Điều 20) Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản…