0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Tag

luat quan ly thue

Luật quản lý thuế 2006

Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 10 năm 2006 Chương I - NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG (Điều 1.. Điều 20) Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản…