0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Tag

liên đoàn luật sư việt nam

Công văn số 167/LĐLSVN ngày 07/8/2013 của Liên đoàn luật sư Việt Nam về việc Đại hội nhiệm kỳ của…

LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM HỘI ĐỒNG LUẬT SƯ TOÀN QUỐC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2013 ĐỀ ÁN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LUẬT SƯ TOÀN QUỐC LẦN THỨ II I. BỐI CẢNH, NHỮNG…