0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Tag

ke toan tai chinh

Luật kế toán

QUỐC HỘI LUẬT SỐ 03/2003/QH11 (Từ ngày 03 tháng 5 đến ngày 17 tháng 6 năm 2003) Luật Kế toán Để thống nhất quản lý kếtoán, bảo đảm kế toán là công cụ quản lý, giám sát chặt chẽ, có hiệu quảmọi hoạt động kinh tế, tài chính, cung cấp thông…