0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Sự khác biệt giữa luật sư và chuyên viên tư vấn

Luật sư cũng có nhiều loại. Luật sư chuyên về di trú khác với luật sư chuyên về thương mại. Càng khác nhiều hơn giữa luật sư di trú và chuyên viên tư vấn. Chuyên viên tư vấn chỉ là người học một khóa ngắn hạn về di trú và cam kết tuân thủ theo một số quy tắc nhất định của hội quản lý chuyên viên tư vấn. Luật sư trong khi đó phải trải qua nhiều năm học luật và đặc biệt những luật sư di trú càng phải nghiên cứu nhiều hơn luật di trú. Luật sư là người dạy kiến thức cho chuyên viên tư vấn.

Một chuyên viên tư vấn có thể dễ dàng từ bỏ giấy phép (membership) của mình nhưng luật sư một khi bị mất giấy phép hành nghề là toàn bộ sự nghiệp cũng mất theo.

Một luật sư có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành lại càng quan trọng hơn xét về một giá trị vô hình nào đó. Ví dụ: luật sư Colin R. Singer đã từng đại diện và hoàn tất hàng chục nghìn hồ sơ trong 21 năm qua. Các phòng visa khi nhận hồ sơ từ VP ông đều biết cách sắp xếp hồ sơ của ông cũng như sự kiểm tra kỹ lưỡng của ông trước khi gửi đến phòng visa. Vì thế, khi nhận được hồ sơ từ VP ông, viên chức phòng visa cũng nhận định được một điều rằng “hồ sơ này đã được kiểm tra” vì đơn giản trong 20 năm qua những hồ sơ mà ông đại diện luôn có thông tin chính xác, đủ đều kiện, đủ giấy tờ, bằng chứng, giúp cho viên chức phòng visa giảm một khoảng thời gian đáng kể trong việc kiểm tra lại hồ sơ. Hơn thế nữa, trong một số trường hợp đặc biệt, viên chức Visa cần phải xem lại hướng dẫn ội bộ và xem lại luật (internal procedures & regulations) trước khi quyết định thì những luật sư chuyên nghiệp đã diễn giải sẵn trong hồ sơ dựa theo luật. Viên chức phòng visa không cần phải mất nhiều thời gian nghiên cứu hoặc phân vân có nên chọn “A hay B”.

Luật sư là người có thể kháng án, kháng cáo trong khi chuyên viên tư vấn chỉ được phép tư vấn. Luật sư là người có thể đứng trước vành móng ngựa để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng khi cần thiết. Trong một số trường hợp, việc kiện ngược lại Bộ Trưởng Bộ Di Trú và/hoặc xin phúc thẩm là việc cần phải làm khi luật sư xét thấy là “quyết định từ phòng Visa hoàn toàn sai”.

Theo immigration

Công ty luật Dragon