0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Quy định mới về Giáo dục và đào tạo

Quy định mới về Giáo dục và đào tạo

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
20/2012/QĐ-TTg 27/04/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư” ban hành kèm theo Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ
10/2012/TT-BGDĐT 06/03/2012 Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông
07/2012/TT-BGDĐT 17/02/2012 Hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú
06/2012/TT-BGDĐT 15/02/2012 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên
05/2012/TT-BGDĐT 15/02/2012 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
04/2012/TT-BGDĐT 15/02/2012 Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ
402/2012/QĐ-UBND 09/02/2012 Về việc chuyển đổi lọai hình trường mầm non bán công sang trường mầm non công lập
01/2012/QĐ-UBND 17/01/2012 V/v quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ cơ sở tham gia học tập các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh Lào Cai
02/2012/TT-BGDĐT 13/01/2012 Ban hành Chương trình khung giáo dục đại học   ngành Sư phạm Giáo dục quốc phòng – an ninh, trình độ đại học.
01/2012/TT-BGDĐT 13/01/2012 Ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Khoa học Sức khỏe, trình độ đại học
67/2011/TT-BGDĐT 30/12/2011 Ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học
66/2011/TT-BGDĐT 30/12/2011 Ban hành Chương trình học phần Kỹ năng giao tiếp trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp
199/2011/TT-BTC 30/12/2011 Hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng
125/2011/NĐ-CP 30/12/2011 Quy định về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân
39/2011/TT-BLĐTBXH 26/12/2011 Quy định về thiết bị dạy nghề cho các nghề: Lắp đặt thiết bị cơ khí, Nguội lắp ráp cơ khí, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí  đào tạo trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề
65/2011/TTLT-BGDĐT-BTC-BKHĐT 22/12/2011 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú
69/2011/QĐ-UBND 21/12/2011 Về việc điều chỉnh khoản 2, Điều 2 Quyết định 16/2011QĐ-UBND ngày 25/02/2011 của UBND tỉnh quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên áp dụng cho năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014 – 2015
35/2011/QĐ-UBND 20/12/2011 Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh ở các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bến Tre
63/2011/TT-BGDĐT 15/12/2011 Ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp ngành Công nghệ sinh học
62/2011/TT-BGDĐT 15/12/2011 Ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp ngành Khuyến nông lâm
61/2011/TT-BGDĐT 15/12/2011 Ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp nhóm ngành: Khai thác vận tải.
60/2011/TT-BGDĐT 15/12/2011 Ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các nhóm ngành: Sản xuất, chế biến sợi, vải, giày, da; Chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống.
59/2011/TT-BGDĐT 15/12/2011 Ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các nhóm ngành: Công nghệ hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường; Công nghệ kỹ thuật địa chất,  địa vật lý và trắc địa; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng.
58/2011/TT-BGDĐT 12/12/2011 Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại  học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông
39/2011/QĐ-UBND 07/12/2011 Ban hành Quy định về mức hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp nghề miễn phí cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh
57/2011/TT-BGDĐT 02/12/2011 Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
56/2011/TT-BGDĐT 25/11/2011 Ban hành Quy chế thi chọn lọc học sinh giỏi cấp quốc gia
54/2011/TT-BGDĐT 15/11/2011 Ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp
52/2011/TT-BGDĐT 11/11/2011 Quy định về điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp
63/2011/QĐ-TTG 10/11/2011 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế và hoạt động của trường đại học tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 61/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ
70/2011/QĐ-UBND 07/11/2011 Ban hành chế độ hỗ trợ giáo viên dạy Giáo dục công dân, pháp luật và giáo viên kiêm nhiệm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc ngành giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh
51/2011/TT-BGDĐT 03/11/2011 Quy định về đánh giá định kỳ quốc gia kết quả học tập của học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông
50/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC 03/11/2011 Hướng dẫn thực hiện các Điều 3, 4, 5, 6, 7, 8 và Điều 9 Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ Quy định  việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên
41/2011/QĐ-UBND 28/10/2011 Ban hành Quy định về phong trào thi đua “Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 – 2015
39/2011/TT-BCT 28/10/2011 Quy định về đào tạo, cấp chứng chỉ quản lý năng lượng  và kiểm toán viên năng lượng
60/2011/QĐ-TTG 26/10/2011 Quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 – 2015
49/2011/TT-BGDĐT 26/10/2011 Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non
28/2011/TT-BLĐTBXH 19/10/2011 Quy định về thiết bị dạy nghề Công nghệ ô tô, nghề Cắt gọt kim loại, nghề Công nghệ dệt đào tạo trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề
27/2011/TT-BLĐTBXH 19/10/2011 Quy định về thiết bị dạy nghề Điện dân dụng đào tạo trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề
46/2011/TT-BGDĐT 17/10/2011 Ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp theo hình thức vừa làm vừa học
44/2011/TT-BGDĐT 10/10/2011 Ban hành Quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục
43/2011/TT-BGDĐT 04/10/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT  ngày 28 tháng 5 năm 2009 ban hành Điều lệ trường cao đẳng và Quyết định số 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 2 năm 2008 quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học
41/2011/TT-BGDĐT 22/09/2011 Ban hành Quy định chế độ thống kê, thông tin, báo cáo về tổ chức, hoạt động giáo dục
24/2011/TT-BLĐTBXH 21/09/2011 Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề
20/2011/QĐ-UBND 21/09/2011 Ban hành quy định về thu và sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh ở các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
20/2011/QĐ-UBND 20/09/2011 V/v Quy định tiêu chí học sinh dân tộc bán trú trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
81/2011/NĐ-CP 16/09/2011 Quy định chế độ ăn, mặc, chăm sóc và quản lý học sinh trường giáo dưỡng
40/2011/TT-BGDĐT 16/09/2011 Ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung học phổ thông
39/2011/TT-BGDĐT 15/09/2011 Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê giáo dục và đào tạo
176/2011/TT-BQP 15/09/2011 Ban hành Chương trình Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh

Văn phòng luật sư Dragon