0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Quy định đối với các dự án đầu tư

Dự án đầu tư Quy mô dự án Dưới 15 tỷ đồng Việt Nam 15 tỷ đồng Việt Nam đến dưới 300 tỷ đồng Việt Nam 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên
Không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện và không thuộc Dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư Trong nước Không phải đăng ký Đăng ký đầu tư Thẩm tra đầu tư
Nước ngoài Đăng ký đầu tư Đăng ký đầu tư Thẩm tra đầu tư
Thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện và thuộc Dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư Trong nước và nước ngoài Thẩm tra đầu tư Thẩm tra đầu tư Thẩm tra đầu tư

Theo Cuc dau tu
Văn phòng luật Dragon
Tags: Van phong luat su, văn phòng luật sư, đầu tư, quy định đầu tư, luat su tu van