0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Mức đóng BHXH, BHYT, BHTN năm 2010 – Van phong luat su Dragon

Van phong luat su – Hướng dẫn mức đóng BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) năm 2010, kể từ 01/01/2010 thực hiện mức đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động như sau:

Ảnh minh họa

Mức đóng hàng tháng bằng 28,5% chia ra:
– BHXH 22% (người sử dụng lao động đóng 16% (tăng 1%), người lao động đóng 6% (tăng 1%).
– BHYT 4,5% (người sử dụng lao động đóng 3% (tăng 1%), người lao động đóng 1.5% (tăng 0,5%).
– BHTN 2% (người sử dụng lao động đóng 1%, người lao động đóng 1%).
Đối tượng đóng bảo hiểm thất nghiệp theo Luật BHXH là người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn từ đủ mười hai tháng đến ba mươi sáu tháng

Công văn  hướng dẫn tỉ lệ đóng BHXH, BHYT

Công ty luật Dragon