0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Mẫu khai báo thường trú tạm trú cho người Việt Nam và người nước ngoài

Văn phòng luật sư Dragon – Mẫu khải báo thường trú tạm trú cho người Việt Nam và người nước ngoài

Mẫu khải báo thường trú tạm trú Mô tả và tải về
Bản khai nhân khẩu.pdf
Bản tự khai lý lịch.doc
Công văn xét duyệt cho người nước ngoài nhập cảnh.doc
Đề nghị xác nhận tình trạng nhà ở.doc
Đơn bảo lãnh cho người nước ngoài nhập cảnh.doc
Đơn xin hồi hương.doc
Đơn xin thị thực việt nam.doc
Đơn xin thường trú Dùng cho người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam.doc
Giấy bảo lãnh cho người nước ngoài thường trú tại việt nam.doc
Giấy cam kết bảo lãnh.pdf
Giấy đề nghị chứng nhận tạm trú.pdf
Giấy thay đổi hộ khẩu nhân khẩu.pdf
Mẫu đơn đề nghị cấp, bổ xung, sửa đổi thị thực, gia hạn tạm trú.doc
Mẫu đơn xin đăng ký tạm trú.doc
Mẫu thẻ tạm trú.jpg
Mẫu visa.jpg
Thẻ tạm trú.doc
Thẻ thường trú.doc
Thủ tục cấp giấy Chứng minh nhân dân.doc
Tờ khai cấp lại thẻ thường trú.doc
Tờ khai đề nghị cấp mới (lần đầu), cấp lại (do bị mất) chứng minh nhân dân.doc
Click chuột vào Download Now để tải về

Công ty luật Dragon