0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Luật sư tư vấn – Quyền thừa kế

Luật sư tư vấn – Quyền thừa kế

Câu 1: Quyền thừa kế

Mẹ tôi sống với ba tôi không đăng ký kết hôn, trước năm 1987 sống đến năm 2002. Mẹ tôi có mua phần đất nhưng chỉ mẹ tôi đứng tên, đến năm 2007 mẹ và ba tôi đăng ký kết hôn , năm 2008 ba tôi mất nhưng còn ông nội. Nay mẹ tôi muốn bán phần đất đó vậy có phải làm thừa kế ông nội và các con không? Nếu sau này ông nội chết mẹ tôi muốn bán đất các cô chú tôi có phần thừa kế được hưởng của ông nội do ba tôi để lại không?

Thay mặt Công ty Luật Dragon, Ban tư vấn xin trả lời Qúy Khách như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Điều 676 Bộ luật dân sự 2005 quy định:

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết.

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại.

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

2. Ý kiến tư vấn:

Do ba bạn và mẹ bạn đã đăng ký kết hôn nên phần đất mẹ bạn đã mua dù đứng tên một mình bà vẫn sẽ trở thành tài sản chung của mẹ và bố bạn. Nay ba bạn đã chết nên mẹ bạn, ông nội và bạn theo quy định của pháp luật thuộc hàng thừa kế thứ nhất và được hưởng phần di sản như nhau đối với ½ diện tích đất đó.

Nếu mẹ bạn muốn bán đất thì phải có chữ ký đồng ý của ông nội bạn và của bạn; hoặc mẹ bạn chỉ được bán một phần đất mà mẹ bạn được thừa kế.

Do ông nội bạn được thừa kế một phần di sản của ba bạn, nên khi ông nội bạn chết, các cô chú của bạn sẽ được hưởng thừa kế do bố mình để lại. Nếu mẹ bạn muốn bán đất thì phải có sự thỏa thuận với các cô, chú của bạn.

Trên đây là một số gợi ý mang tính tham khảo để Qúy khách có phương hướng giải quyết vấn đề đang gặp phải.

CÔNG TY LUẬT DRAGON