0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Luật sư tham gia trợ giúp pháp lý miễn phí tại 02 huyện Thạch Thất và Ba Vì Hà Nội và Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

BAN CHỦ NHIỆM

________________

Số: 287 /BCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 03 tháng  9 năm 2013

THÔNG BÁO

(V/v triển khai hoạt động chào mừng ngày truyền thống Luật sư Việt Nam – 10/10)

Kính gửi: – Các Tổ chức hành nghề luật sư (Công ty luật tại Hà Nội và Văn phòng luật sư tại Hà Nội).

– Các Luật sư thành viên.

Ngày 14/01/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 149/QĐ-TTg “lấy ngày 10/10 hàng năm là Ngày truyền thống của Luật sư Việt Nam”.

Để triển khai các hoạt động quảng bá hình ảnh Luật sư Thủ đô nhân dịp Kỷ niệm Ngày truyền thống, chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội nhiệm kỳ IX (2013-2018) và hướng tới Kỷ niệm 30 năm thành lập Đoàn Luật sư Hà Nội.

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội giao cho Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động “trợ giúp pháp lý miễn phí, kết hợp với trao quà khuyến học cho các cháu học sinh Giỏi có hoàn cảnh khó khăn” tại địa bàn 2 huyện Ba Vì và Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội kêu gọi các tổ chức hành nghề, các Luật sư thành viên tích cực, nhiệt tình hưởng ứng hoạt động có ý nghĩa thiết thực to lớn này.

Ngoài ra Đoàn tổ chức trợ giúp pháp lý miễn phí triển khai tại Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái.

Thời gian tổ chức chuyến đi: vào 02 ngày 14 và 15 tháng 9 năm 2013(thứ 7, chủ nhật)

Thời hạn đăng ký tham gia: Từ ngày thông báo cho đến hết ngày 12 tháng 9 năm 2013;

Rất mong các Luật sư thành viên tích cực tham gia chuyến đi trợ giúp pháp lý miễn phí và cùng các Tổ chức hành nghề nhiệt tình đóng góp ủng hộ hoạt động từ thiện khuyến học nhân dịp các cháu vào năm học mới.

Trân trọng!

Trích theo thông báo của Đoàn Luật sư Tp. Hà Nội TM. BAN CHỦ NHIỆM

Phó chủ nhiệm

(đã ký)

 

Luật sư Nguyễn Huy Thiệp