0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Luật sư Nguyễn Minh Long làm theo cán cân công lý

VAI TRÒ CỦA LUẬT SƯ TRONG VIỆC THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG
 

( Trích phát biểu tại buổi lễ Kỷ niệm 76 năm thành lập Đảng của PGS.TS.LS Phạm Hồng Hải –  Đoàn LS TP Hà Nội)

Với vai trò là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức luật sư ở Việt Nam ra đời rất sớm. Sau hơn một tháng giành được chính quyền, ngày 10-10-1945, Hồ Chủ Tịch đã ký sắc lệnh số 46 Thành lập Tổ chức luật sư trong đó quy định luật sư được tham gia trong các lĩnh vực trợ giúp pháp lý và quá trình giải quyết các tranh chấp dân sự, thương sự và các vụ án hình sự nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần thực hiện công lý. Như vậy, ngay từ khi mới ra đời, sứ mệnh của Tổ chức luật sư – một tổ chức xã hội nghề nghiệp là góp phần tuyên truyền và thực hiện các chính sách, đường lối của Đảng và Nhà nước. Sứ mệnh này tiếp tục được khẳng định trong tất cả các bản Hiến pháp của nước ta từ Hiến pháp 1946, 1959, 1980, và gần đây nhất là 1992. Trong quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật ở nước ta, Đảng và Nhà nước luôn giành được sự quan tâm lớn cho việc tạo ra một cơ chế pháp lý phù hợp để Tổ chức luật sư hoạt động ngày một hiệu quả. Với sự ra đời của Pháp lệnh luật sư năm 1987, ở hầu hết các tỉnh thành trong cả nước đã tổ chức được các Đoàn luật sư mặc dù với số lượng không đông nhưng cũng đã đóng góp một phần không nhỏ trong quá trình giải quyết các tranh chấp ở tòa án, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa. Bước vào giai đoạn đổi mới và trước xu thế hội nhập giữa nước ta với các nước trong khu vực và trên thế giới, Pháp lệnh luật sư năm 2001 đã được thay thế cho Pháp lệnh luật sư năm 1987 theo đó đội ngũ luật sư ở Việt Nam đã phát triển rất nhanh chóng kể cả về số lượng và chất lượng. Đội ngũ luật sư đã tham gia vào cả ba lĩnh vực hoạt động: tranh tụng trước tòa án và trọng tài; tư vấn pháp luật và các dịch vụ pháp lý khác. Đặc biệt trong những năm gần đây, khi xu thế hội nhập giữa nước ta với các nước trong khu vực và trên thế giới ngày càng được tăng cường thì vai trò luật sư ngày càng được nâng cao phục vụ cho các hoạt động kinh tế đối ngoại và các lĩnh vực khác giữa nước ta với các nước bạn. Trên cơ sở các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng trong Nghị quyết số 49 gần đây về cải cách tư pháp từ nay đến năm 2020, Tổ chức luật sư cần được tiếp tục hoàn thiện, phát triển kể cả về số lượng và chất lượng nhằm phục vụ đắc lực cho công cuộc đổi mới, phát huy dân chủ và công bằng xã hội. Là những người am hiểu pháp luật, từng luật sư phải trở thành các tuyên truyền viên về đường lối và các chính sách của Đảng, là người giải thích cho người dân về nội dung đường lối chính sách đó đã được thể chế bằng các quy định trong các văn bản pháp luật của Nhà nước. Hoạt động tư vấn của luật sư phải góp phần nâng cao ý thức pháp luật của quần chúng nhân dân, hướng cho nhân dân thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình do pháp luật quy định, giúp cho chính quyền thực hiện quản lý và điều hành các công việc một cách có hiệu quả nhằm ổn định tình hình chính trị ở từng địa phương. Luật sư thực sự phải trở thành cầu nối giữa chính quyền và người dân để phản ánh tâm tư nguyện vọng của người dân tới chính quyền. Thông qua hoạt động nghề nghiệp của mình, luật sư phản ánh tới cơ quan có thẩm quyền tiếp tục hoàn thiện bổ sung những quy định của pháp luật đã lỗi thời, chưa phù hợp với thực tiễn. Trong hoạt động tranh tụng, luật sư phải thực sự trở thành những người kiểm tra, giám sát đối với hoạt động điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan tiến hành tố tụng, phát hiện những việc làm chưa đúng của những người tiến hành tố tụng, góp phần làm trong sạch đội ngũ cán bộ tư pháp và nâng cao hiệu quả của hoạt động tư pháp.

Trong những điều kiện hiện nay, khi nước ta đang trước thềm gia nhập Tổ chức thương mại thế giới, đang thực hiện nhiều chính sách đối nội và đối ngoại có tính chiến lược nhằm đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước thì vai trò của luật sư càng cần phải được tăng cường. Nếu từng luật sư không tự trau dồi kiến thức và kỹ năng hành nghề, không tự rèn luyện đạo đức nghề nghiệp luật sư thì không thể đáp ứng được công việc mà xã hội nói chung cũng như từng người dân mong muốn.

Trong thời gian hơn 20 năm qua, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội chúng ta dưới sự lãnh đạo của Bộ tư pháp Đảng bộ và chính quyền thành phố Hà Nội, đã lớn mạnh không ngừng cả về số lượng và chất lượng. Chúng ta tự hào có một ngôi nhà chung là Đoàn luật sư thủ đô gồm gần 1000 luật sư thuộc nhiều thế hệ khác nhau hiện cùng kề vai sát cánh để thực hiện trọng trách mà  Đảng và Nhà nước giao cho. Chúng ta xin hứa với Đảng và Nhà nước, với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô luôn luôn đoàn kết thành một khối thống nhất, phấn đấu xây dựng Đoàn luật sư Hà Nội trở thành một tổ chức xã hội nghề nghiệp của các luật sư xứng tầm với Thủ đô của cả nước.

Nhân dịp 76 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi thay mặt toàn bộ luật sư của Đoàn luật sư thành phố Hà Nội gửi lời chúc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo của thành phố Hà Nội và toàn thể các luật sư đồng nghiệp trong cả nước và chính thức đề nghị Đảng và Nhà nước lấy ngày 10 tháng 10 hàng năm là ngày truyền thống của Luật sư Việt Nam nhằm tôn vinh nghề luật sư ở đất nước chúng ta.

Công ty luật Dragon