0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Luật sư kiến nghị lên lãnh đạo Đảng, Nhà nước vụ Tiên lãng Hải Phòng

Luật sư Nguyễn Việt Hùng và Luật sư Phạm Xuân Nga – Đoàn Luật Sư Hà Nội kiến nghị: chỉ khi vụ án Tiên Lãng này được giải quyết đúng pháp luật thì quyền lợi hợp pháp của các bị can mới được bảo đảm; công bằng xã hội, công lý, pháp quyền và vai trò của luật sư mới được bảo đảm và thực thi hiệu quả trong thực tế hoạt động tố tụng ở nước ta.

Hai luật sư bào chữa cho bị can Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý, Đoàn Văn Sịnh, Đoàn Văn Vệ thuộc vụ án “Giết người – Chống người thi hành công vụ” xảy ra ngày 05/01/2012, tại thôn Chùa Trên, xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng – TP. Hải Phòng vừa có văn bản kiến nghị gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban kiểm tra T.Ư, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư Thành ủy Hải Phòng về việc xem xét trách nhiệm của các cơ quan và người tiến hành tố tụng liên quan đến việc giải quyết vụ án ông Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng, Hải Phòng theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

Văn bản của hai luật sư cũng kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trưởng Ban Công tác đại biểu của Quốc hội và Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đề nghị giám sát, xem xét tránh nhiệm các cơ quan và người tiến hành tố tụng liên quan đến việc giải quyết vụ án của ông Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng, Hải Phòng.

Theo văn bản kiến nghị của Luật sư Nguyễn Việt Hùng và Luật sư Phạm Xuân Nga: “Chúng tôi đã có 02 văn bản kiến nghị, 03 văn bản khiếu nại gửi tới các cơ quan và người tiến hành tố tụng có thẩm quyền ở Trung ương và TP.Hải Phòng (xin gửi kèm văn bản). Tuy nhiên, cho đến nay đã nhiều tháng chờ đợi, nhưng chúng tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ trả lời hay giải quyết nào từ phía các cơ quan, người tiến hành tố tụng nói trên về kiến nghị và khiếu nại của chúng tôi. Đồng thời, chúng tôi cũng không nhận được thông báo hay quyết định gì liên quan đến việc gia hạn tạm giam lần thứ nhất cách đây hơn 4 tháng và đến nay đã quá thời hạn để gia hạn tạm giam lần thứ 2 đến gần 1 tháng chúng tôi vẫn chưa nhận được thông tin gì về việc gia hạn.

Chúng tôi nhận thấy các cơ quan, người tiến hành tố tụng liên quan đến việc giải quyết vụ án đã và đang vi phạm pháp luật, gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với quyền và lợi ích hợp pháp của các bị can, làm vô hiệu hóa tính nghiêm minh của pháp luật và kỷ cương trong hoạt động thực thi quyền lực nhà nước, đồng thời làm sâu sắc thêm sự bức xúc của những người trong gia đình ông Đoàn Văn Vươn và dư luận xã hội đối với các cơ quan tố tụng liên quan đến việc giải quyết vụ án …

Văn bản kiến nghị của Luật sư Nguyễn Việt Hùng và Luật sư Phạm Xuân Nga gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Bộ, Ban, ngành Trung ương

Vì vậy, chúng tôi làm kiến nghị này kính đề nghị các cơ quan, các đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và của TP.Hải Phòng xem xét, chỉ đạo các Đảng ủy, Đảng bộ, Ban cán sự Đảng, Chi bộ (các cấp ủy Đảng), Đảng viên trong các cơ quan tiến hành tố tụng cả địa phương và Trung ương có liên quan tiến hành kiểm điểm, phê và tự phê những vấn đề liên quan đến việc giải quyết vụ án theo đúng yêu cầu của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), đồng thời xử lý nghiêm cán bộ có sai phạm theo quy định của pháp luật và của Đảng;

Kính đề nghị Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, các đồng chí lãnh đạo các Uỷ ban/ban của Quốc hội, các Uỷ ban của Quốc hội, các Đoàn Đại biểu Quốc hội, các Đại Biểu Quốc hội…. xem xét, chỉ đạo và thành lập đoàn/tổ giám sát trực tiếp hoặc có hoạt động giám sát theo thẩm quyền của Quốc hội để việc giải quyết các vụ án “Giết người – Chống người thi hành công vụ”, vụ “huỷ hoại tài sản” và những dấu hiệu của các vụ án liên quan khác có liên quan đến “vụ Liên Lãng” mà chúng tôi đã kiến nghị đến các cơ quan tiến hành tố tụng của TP.Hải Phòng, cũng như của Trung ương theo quy định của pháp luật và theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ, để các vụ án được giải quyết đúng pháp luật, đồng thời kiến nghị xử lý nghiêm những sai phạm của những cán bộ, cơ quan tiến hành tố tụng có liên quan có sai phạm. Chúng tôi nhận thấy chỉ khi vụ án này được giải quyết đúng pháp luật thì quyền lợi hợp pháp của các bị can mới được bảo đảm; công bằng xã hội, công lý, pháp quyền và vai trò của luật sư mới được bảo đảm và thực thi hiệu quả trong thực tế hoạt động tố tụng của nước ta; góp phần thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam”.

CÔNG TY LUẬT DRAGON

www.vanphongluatsu.com.vn / www.congtyluatdragon.com / www.lawfirm.vn

Theo “Kiên Trung”