0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Luật sư Hà Nội giới thiệu Văn bản luật về Ngân Hàng

Văn phòng luật Hà Nội giới thiệu một số Văn bản quy phạm pháp luật về Ngân Hàng

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
16/2013/QĐ-TTg 04/03/2013 Về việc mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
08/2013/QĐ-TTg 24/01/2013 Về chế độ kế toán áp dụng đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
07/2013/QĐ-TTg 24/01/2013 Về chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Công ty luật Hà Nội