0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Làm thế nào để trở thành luật sư tại Mỹ

Xin vào trường Luật

Ảnh minh họa

Phần lớn việc thu nhận sinh viên vào trường Luật tùy thuộc vào khả năng của ứng viên cho thấy họ có ý hướng và chuẩn bị để theo đuổi ngành này, thường là qua điểm học bạ, điểm của Kỳ Thi Trường Luật (Law School Admission Test LSAT), giá trị của trường ứng viên theo học trước đó, bất cứ kinh nghiệm làm việc nào, và đôi khi cũng có cuộc phỏng vấn cá nhân. Tuy nhiên mỗi trường lại xếp các yếu tố này vào những thang điểm khác nhau.

Tất cả các trường luật được ABA chứng nhận đều đòi hỏi ứng viên phải đi thi LSAT. Hầu như tất cả các trường luật đòi hỏi ứng viên phải gửi học bạ đến cơ quan “Law School Data Assembly Service” để nơi này sắp xếp các dữ kiện, gửi điểm thi LSAT và hồ sơ học bạ cá nhân về các trường luật mà ứng viên muốn vào học. Việc tranh một chỗ ngồi trong trường luật thường rất gay go, nhất là các trường luật nổi tiếng, với số ứng viên bao giờ cũng vượt quá số được tuyển rất nhiều.

Học trình

Trong năm đầu tiên ở trường luật, thường thì các sinh viên học các lớp căn bản như luật Hiến Pháp (constitutional law), luật về khế ước (contracts), luật về tài sản (property law), luật dân sự (torts), tiến trình tố tụng dân sự (civil procedure) và cách viết văn bản ngành luật (legal writing). Trong các năm còn lại, các sinh viên có thể chọn các lớp cho lãnh vực chuyên môn như thuế, lao động, hay luật công ty. Các sinh viên trường luật thường tạo cho mình kinh nghiệm thực tế bằng nhiều cách như tham dự vào các hoạt động về luật do nhà trường tổ chức; trong các vụ xử tập huấn có sự hướng dẫn của các luật sư kinh nghiệm; cũng như qua việc nghiên cứu và viết về những vấn đề pháp lý để đăng tải cho tạp chí luật của trường.

Một số trường luật cũng có những chương trình trong đó người sinh viên có được kinh nghiệm qua thời gian tập sự với các luật sư đang hành nghề hoặc trong các chương trình nghiên cứu của các giáo sư.

Sinh viên tốt nghiệp các trường luật cũng phải đậu kỳ thi liên quan đến trách nhiệm khi hành nghề có tên là Multisate Professional Responsibility Examination (MPRE) theo đó hỏi về sự hiểu biết của sinh viên về điều luật của ABA đối với trách nhiệm chuyên môn và cách hành xử trong khi hành nghề. Trong một số tiểu bang, MPRE có thể thi trong lúc còn đi học, thường là sau khi hoàn tất khóa học về đạo đức của người trong ngành luật (legal ethics).

Ngay cả sau khi tốt nghiệp, các luật sư cũng phải tiếp tục tìm hiểu về những vấn đề mới trong ngành của mình, dù có liên hệ trực tiếp đến luật pháp hay không. Hiện có khoảng 40 tiểu bang buộc các luật sư phải tiếp tục việc học hỏi về ngành luật của mình (Continuing Legal Education – CLE).

Hành nghề luật đòi hỏi cá nhân phải có tinh thần trách nhiệm cao. Những người có ý tưởng đi theo ngành luật phải là những người thích làm việc với những người khác và phải có được sự nể trọng cũng như tin tưởng của thân chủ, của người cộng sự, và của quần chúng. Người học ngành này cũng phải có khả năng sáng tạo, tinh thần kiên nhẫn bền bỉ, khả năng phân tích… là những điều rất cần thiết cho luật sư, thường hay phải phân tích các vụ kiện phức tạp cũng như đối phó với các vấn đề luật pháp mới lạ.

Phần lớn các luật sư khởi đầu sự nghiệp của mình trong các chức vụ có trả lương. Phần lớn các luật sư có trả lương thường làm việc trong hình thức trợ giúp các luật sư hay các quan tòa nhiều kinh nghiệm. Sau mấy năm làm việc, các luật sư được nhận vào “parnership” trong tổ hợp mà họ đang làm việc hay mở văn phòng riêng của mình. Một số khác có thể được đề cử hay đắc cử vào chức vụ thẩm phán. Một số nữa có thể trở thành giáo sư trường luật hay giới chức điều hành.

Lê Tâm

Theo Nguoi Viet