0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Hợp đồng ủy quyền và Người đại diện ủy quyền

Công ty Luật Dragon, ngày 17 tháng 09 năm 2011
Câu hỏi của khách hàng:
Tôi xin được hỏi văn phòng luật sư dragon một vấn đề,rất mong được sự trả lời sớm nhất của các luật sư. Giấy phép lái xe hạng C của chồng tôi đến hạn phải đổi,và đã làm xong thủ tuc bằng rồi.Nhưng do diều kiện không thể trực tiếp đến lấy bằng được.Vậy xin hỏi luật sư chồng tôi có thể viết giấy ủy quyền cho ngươi khác lấy giúp được không? Và có điều luật nào quy định về việc này không?
Cảm ơn Luật sư!
Câu trả lời: Nội dung câu hỏi của quý khách, Ban tư vấn trả lời như sau:
Hơp Hợp đồng uỷ quyền là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên được uỷ quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên uỷ quyền, còn bên uỷ quyền chỉ phải trả thù lao, nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định. Tùy thuộc vào tính chất công việc ủy quyền mà pháp luật quy định việc ủy quyền phải lập thành văn bản, có công chứng hoặc chứng thực. Đối với các giao dịch ủy quyền liên quan đến đất đai, nhà ở như: ủy quyền Chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê nhà ở và đất ở thì nhà nước yêu cầu cần công chứng, chứng thực. Ngoài ra để đảm bảo giá trị pháp lý và căn cứ nghĩa vụ, quyền lợi, trách nhiệm của bên ủy quyền, người được ủy quyền các bên có thể lập hợp đồng ủy quyền bằng văn bản, có công chứng hoặc chứng thực.
Căn cứ Điều các Điều 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589 Bộ luật dân sự 2005 quy định về hợp đồng ủy quyền, hình thức hợp đồng ủy quyền, quyền nghĩa vụ các bên trong hợp đồng ủy quyền. Bạn có quyền ủy quyền cho người khác có đầy đủ năng lực hành vi dân sự để thực hiện việc nộp hồ sơ, liên hệ thủ tục và lấy Giấy phép lái xe hạn C cho bạn. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản. Pháp luật không quy định đối với trường hợp của bạn có cần phải công chứng, chứng thực. Tuy nhiên theo Ban tư vấn bạn nên cùng với người được ủy quyền đến Cơ quan công chứng làm văn bản ủy quyền hoặc đến UBND cấp xã/phường để chứng thực chữ ký và nội dung ủy quyền.
Trên đây là ý kiến Ban tư vấn gửi Quý bạn tham khảo, quyết định.
Trân trọng
CÔNG TY LUẬT DRAGON