0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Công ty Luật Dragon – Luật sư trợ giúp pháp lý

Trong xã hội ngày nay, sự phân hoá giàu nghèo càng ngày càng sâu sắc, không phải ai cũng có điều kiện tiếp cận các dịch vụ pháp lý và có Luật sư riêng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình .

Để đồng hành với các các đối tượng là: người nghèo, người chưa thành niên và các đối tượng chính sách khác. Công ty chúng tôi cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí cho các đối tượng trên trong các lĩnh vực:

– Tư vấn pháp lý, cung cấp văn bản pháp luật.

– Luật sư bào chữa, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp tại Toà.

Công ty luật Dragon