0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Công ty luật Dragon: Cần quy định rõ việc bồi thường trong Luật Bưu chính

Thực hiện chương trình góp ý kiến xây dựng pháp luật, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào hai dự án Luật là Bưu chính và Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Tại Dự án Luật Bưu chính, các đại biểu hầu hết tập trung vào một số vấn đề như làm rõ khái niệm “bưu chính”, đảm bảo tính bí mật và bồi thường thiệt hại thế nào khi thư tín, bưu phẩm gửi đi thất lạc hoặc quá chậm. Theo luật sư Vương Trọng Thế (Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội) cho rằng, cần phải nói rõ bồi thường thiệt hại theo quy định của Luật dân sự hay theo thực tế. Như việc người dân gửi một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất qua đường bưu điện để thực hiện giao dịch mua bán, nhưng đơn vị chuyển phát lại làm mất. Thực tế là lệ phí cấp loại giấy này chỉ mất có 25.000 đồng, vậy nếu đền bù thì đền bù số tiền 25.000 đồng hay phải cộng thêm những thiệt hại rất lớn phía sau. Ý kiến khác nêu lên việc quy định thế nào đối với những phương tiện vận tải (như xe khách chất lượng cao, máy bay) nhưng cũng nhận chuyển, gửi bưu phẩm; liệu có phải xin phép ngành bưu chính hay không? Bên cạnh đó, cũng cần làm rõ các điều kiện cấp phép đối với những đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực bưu chính, tránh tình trạng cấp tùy tiện bởi đây là ngành có tính đặc thù cao.

Đối với Dự án Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đa số ý kiến cho rằng, cần có những quy định cụ thể đối với những loại năng lượng cần tiết kiệm, đặc biệt với những năng lượng không có khả năng tái tạo; đề nghị điều chỉnh cả với quá trình quy hoạch, khai thác, phát triển nguồn năng lượng, chứ không chỉ riêng mảng sử dụng. Bên cạnh đó, dự án luật mới chỉ bàn đến người sử dụng năng lượng thông thường mà chưa có các chế tài cũng như biện pháp khuyến khích các doanh nghiệp tham gia công cuộc tiết kiệm năng lượng chung của cả nước.

 

Trọng Nghĩa

Theo KTDT

Công ty luật Dragon