0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Tag

tư vấn luật miễn phí

Vai trò của Luật sư trong việc thu thập chứng cứ trong các vụ án dân sự và hình sự

Đánh giá chứng cứ là quá trình hoạt động phân tích của cơ quan tiến hành tố tụng nhằm xác định giá trị chứng minh của chứng cứ đối với những vấn đề cần phải giải quyết trong vụ án hình sự” Như vậy, có thể thấy rằng đánh giá chứng cứ là hoạt…

Quyền tự bào chữa

Văn phòng luật sư Dragon  - Quyền tự bào chữa và nhờ người khác bào chữa là một trong những quyền và tự do cơ bản của công dân, đã được quy định rõ ràng trong các bản Hiến pháp của nước ta. Bên cạnh việc xác lập nguyên tắc “tư pháp chưa…