0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Category

văn phòng luật sư

Thông tư 05/2021/TT-BTP hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư cũng như Nghị định

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT LUẬT SƯ, NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT LUẬT SƯ Căn cứ Luật Luật sư ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư…

Liên đoàn Luật sư Việt Nam ban hành bộ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam

Liên đoàn Luật sư Việt Nam - Hội đồng Luật sư toàn quốc ban hành bộ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam có hiệu lực kể từ ngày ký. Bộ Quy tắc này thay thế Quy tắc Đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam được Hội…